Oddělení mládeže rozvíjí duchovní, duševní a fyzickou oblast života, buduje pozitivní křesťanské vztahy mezi mladými lidmi a aktivně se zapojuje do evangelizačního úsilí celosvětové církve. Smyslem této práce je zapojit mladé lidi do aktivit, které je připraví pro jejich křesťanskou službu.

Kaslik-dan-web1
Vedoucí oddělení mládeže
Daniel Kašlík
777571012
dkaslik@casd.cz

Naším hlavním posláním je pozitivně přispívat k formaci vztahu s Ježíšem Kristem a pomoct při přijetí Jeho povolání k učednictví.