Oddělení náboženské svobody prosazuje a propaguje myšlenku náboženské svobody, především s ohledem na svobodu svědomí. Náboženská svoboda zahrnuje základní lidské právo mít nebo přijmout náboženství podle vlastní volby, změnit náboženské vyznání na základě vlastního přesvědčení a svědomí, prožívat náboženství soukromě nebo společně s jinými, a to prostřednictvím bohoslužebních obřadů, slavením svátků a dnů odpočinku, náboženskými úkony a šířením svého náboženského přesvědčení, při respektování stejných práv ostatních lidí.

Snímek obrazovky 2021-04-14 v 8.11.08
Vedoucí oddělení náboženské svobody
Mikuláš Pavlík
775 727 299
mpavlik@casd.cz