Desátky jsou Bohem ustanovený způsob, kterým vyjadřujeme svoji poslušnost Bohu.

Více informací naleznete u Oddělení křesťanského správcovství.