Oddělení křesťanského správcovství povzbuzuje členy církve k tomu, aby jako odpověď na Boží milost dali Pánu do služby vše, co od něj mají.

Snímek obrazovky 2021-04-14 v 8.22.08
Vedoucí oddělení
Marek Škrla
608547100
mskrla@casd.cz

Články Marka Škrly