Oddělení dětí v ČS je společnou platformou pro volnočasovou práci s dětmi, která je realizována v desítkách oddílů, dospělými a dospívajícími vedoucími a rádci v rámci Klubu Pathfinder a také pro třídy dětské sobotní školy, které jsou součástí bohoslužeb těch sborů, kde jsou rodiny s dětmi.

Bohosluzba-smichov-detska-0001-buchtel-roman-tri-orisky-2
Vedoucí oddělení Klubu Pathfinder
Roman Buchtel
739345690
roman@pathfinder.cz
Vedoucí oddělení DSŠ
Lýdia Grešová
+421 949 840 414
lgresova@casd.sk

Klub Pathfinder

V Klubu Pathfinder se snažíme být dětem směrovkou na životní cestě. Jsme otevřenou dětskou organizací pro každé dítě v ČR nebo SR. Základní kameny činnosti tvoří oddíly, které mají svého vedoucího a rádce. V ideálním případě se setkávají každý týden při pravidelných schůzkách, kde společně smysluplně tráví 1,5 až 2 hodiny času plného her, všestranného rozvoje a budování přátelství. Vrcholem celoroční činnosti jsou letní tábory. Oddíly se sdružují do oblastí, oblasti pak tvoří jednotlivá sdružení a to České, Moravskoslezské a Slovenské. Společně pak stále tvoříme Československou unii. V jednotlivých státech jsme registrováni jako Klub Pathfinder z.s. a Klub Prieskumník – Pathfinder o.z.  Smyslem unijní činnosti je, abychom měli prostor pro vzájemné setkávání se a spolupráci. Pravidelné porady vedoucích sdružení pomáhají koordinovat naši činnost. Pořádáme několik společných akcí. Jednou za 4 roky společný tábor, kde nás bývá více než 250 a kterému říkáme Unijní Camporee. Setkáváme se také na společných kurzech pro vůdce, nebo vůdcovských speciálech. Taktéž jednou za 4 roky vyrážíme na evropské Camporee jako jedna výprava. 


Spolu za dobrodružstvím, poznáním a vírou. 

Dětská sobotní škola

Dětská sobotní škola (DSŠ) je součástí Oddělení dětí CASD a Služby dětem celosvětové církve. Věnuje se dětem od narození do 14 let.

Bible říká, že děti jsou darem a požehnáním od Boha: „Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.” (Žalm 127,3)
Ježíš řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“ (Matouš 19,14)

Uvědomujeme si svou zodpovědnost za výchovu, vedení a pomoc dětem během jejich cesty víry. Naším cílem je naplňovat Ježíšovi slova a umožnit jim, aby osobně poznali Ježíše Krista, stali se Jeho učedníky. Je to výzva Pána Ježíše, kterou realizujeme prostřednictvím duchovních programů, aktivit, vzájemného společenství, bohoslužby, evangelizace přizpůsobených dětskému vnímaní a myšlení.

Děti se setkávají a vyučují biblickým tématem podle jejich schopností a vývoje během sobotní bohoslužby ve skupinách podle věku (podle možností sboru). Děti vyučují dobrovolní učitelé a učitelky, které jsou pro svou službu dětem volené daným sborem a pravidelně vzdělávaní a podporovaní oddělením dětí.

Podporujeme křesťanskou výchovu v rodinách, a aplikaci a rozvoj křesťanského života zejména v Klubu Pathfinder.

„Dětská sobotní škola
je prioritou ve fungování sboru,
je otevřená dětem a jejich rodičům,
posiluje duchovní růst dětí
a vede děti k aktivnímu křesťanskému životu v církvi.“