<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Ještě více se zhrozili a říkali si: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“ Marek 10‚26.27 Mám rád peníze a pohodlí a líbí se mi, když mohu zvyšovat svůj životní standard....  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 9. července 2020Zamyšlení

Ještě více se zhrozili a říkali si: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“ Marek 10‚26.27 V úvodu verše k dnešnímu zamyšlení čteme o stupňované hrůze Ježíšových učedníků, která se projevuje...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 8. července 2020Zamyšlení

Ještě více se zhrozili a říkali si: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“ Marek 10‚26.27 Uvedené místo obsahuje dvojici postojů ke spasení. První je lidský. Je charakteristický obavou,...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 7. července 2020Zamyšlení

Ještě více se zhrozili a říkali si: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“ Marek 10‚26.27 Ježíš tu hovoří o bohatství jako o nebezpečí pro naše spasení.„Bohatstvím“ může být cokoliv, co...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 6. července 2020Zamyšlení

Ještě více se zhrozili a říkali si: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko.“ Marek 10‚26.27 Učedníci jsou svědky rozhovoru Ježíše s bohatým mužem. Mají podobnou představu o zbožnosti a spasení jako...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 5. července 2020Zamyšlení

Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19‚10 Kristův výrok o hledání je překvapivý. Lidé spíše vyhledávali jej. Kamkoli přišel, tam se nahromadil dav. Kolem něj bylo vždy plno. Odpočinek, klid a soukromí nacházel na pustém místě tím, že zástupu unikl.Tak tomu bylo...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 4. července 2020Zamyšlení

Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19‚10 I mimo církev se setkáváme s pořekadlem „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě“. Když někdo cítí křivdu a nemůže dosáhnout satisfakce, vzpomíná toto přísloví. Vyšší moc jako konečná a nejvyšší soudní instance má zajistit spravedlnost. Tedy...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 3. července 2020Zamyšlení

Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19‚10 Možná se i vy toto ráno probouzíte s otázkami, jak vše, co vás čeká, zvládnete. Program máte našlapaný a to poslední, co byste ještě potřebovali, je, abyste museli něco hledat.Jak to myslím? Určitě si vzpomenete na...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 2. července 2020Zamyšlení

Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19‚10 Text dnešního zamyšlení je shrnutím evangelijního příběhu o Zacheovi. Je to Ježíšova odpověď na reptání zbožných, že je Mistr hostem u hříšného člověka. V textu můžeme zaslechnout důležitou pravdu o Boží cestě za člověkem, pravdu, o které svědčí...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 1. července 2020Zamyšlení

Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19‚10 V přístavu Buffalo stojí kříž. Na něm je nápis: „Kormidelníkovi Johnu Maynardovi vděční cestující lodě Schwalbe. Zemřel za nás!“John Maynard se plavil s plně obsazenou lodí. Blízko cíle začal z podpalubí stoupat dým. „Hoří!“ bylo...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 30. června 2020Zamyšlení