<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

A ti všichni, ačkoliv osvědčili svou víru, nedočkali se splnění toho, co bylo zaslíbeno, neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás. Židům 11‚39.40 Ano, Bůh má pro nás připraveno něco lepšího…Slyšel jsem příběh o stařičké umírající grófce, jejímž...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 25. října 2020Zamyšlení

Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Žalm 147‚11 „Že se Boha nebojíš!“ Tato slova jsem slyšel jednou na ulici, když starší paní napomínala drzého mladíka. Celá staletí žili lidé s vědomím, že je nad nimi Bůh, který...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 24. října 2020Zamyšlení

Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Žalm 147‚11 V dnešním světě nejsou populární ti, kdo se bojí, a už vůbec ne ti, kteří spoléhají na milosrdenství někoho dalšího. Dnes jsou obdivováni ti, kdo se nebojí prosadit a dokážou...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 23. října 2020Zamyšlení

Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Žalm 147‚11 Nedávno se mě zeptala jedna moje dobrá kamarádka, co to znamená, věřit v Boha. Přirovnala jsem biblickou víru k setkávání se dvou mladých lidí, jejichž randění časem dospěje do bodu,...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 22. října 2020Zamyšlení

Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Žalm 147‚11 Spolužačka mi vyprávěla, jak díky odpovědi své mámy o trochu víc pochopila Boží lásku. Její starší sestra byla černou ovcí rodiny. Myslela jen na chlapy, kradla a práce jí nevoněla....  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 21. října 2020Zamyšlení

Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Žalm 147‚11 Bůh stojí vždy blízko pokorným, aby jim přinesl úlevu (Ž 147‚6; Sf 2‚3). Pokornými jsou podle Písma třeba ti, kteří předávají spravedlnost a soud do rukou Hospodinu. Pokoru projevují...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 20. října 2020Zamyšlení

Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Žalm 147‚11 Hospodin je v tomto textu představen jako bytost, která má své emoce. Jak dobře, že máme Boha, který není z kamene nebo ze dřeva! Jak dobře, že je živý, citlivý...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 19. října 2020Zamyšlení

Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Žalm 147‚11 Smysl pro spravedlnost je ukrytý někde hluboko v našem nitru. Její absence ve společnosti nás často zmalomyslňuje a deprimuje. Boží spravedlnost vůči nám se skutečně spravedlivě projevila jen na Golgotě,...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 18. října 2020Zamyšlení

To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 16‚33 Jak najít klid ve světě plném soužení? Zdá se to jako nepochopitelný paradox. Klid si většinou představujeme tak, že nikdo nebude „rušit...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 17. října 2020Zamyšlení

To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 16‚33 Ježíš své učedníky připravuje na těžkou chvíli, kdy bude zrazen, vydán do rukou kněžím a Římanům a následně ukřižován. Učedníci opravdu prožívali soužení, když...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 16. října 2020Zamyšlení