Evíl-merodak

,
Jitrenka-2024===nahled_1

Evíl-merodak (babylónsky: muž boha Marduka)

Syn a nástupce Nebúkadnesara na babylónském trůnu. Vládl v letech 562 až 560 př. Kr.

2. Královská 25,27 –30 Jeremjáš 52,31 –34

Co byl za člověka, ten Evíl-merodak? Podle historických pramenů to byl krutý tyran. Historik Berosus, který žil kolem roku 290 př. Kr., napsal, že musel prožít něco drastického a násilného. A měl pravdu. Byl na trůnu jen dva roky, a zavraždil ho jeho švagr Neriglissar.

Druhá kniha Královská, 25. kapitola nám však představuje tohoto babylónského vládce úplně jinak. Poté, co začal kralovat, udělil milost judskému králi Jójakínovi, který byl již třicet sedm let v babylónském vězení. V té době působil na babylónském dvoře prorok Daniel. Je možné, že právě on sehrál určitou roli v tomto gestu dobré vůle. V každém případě biblický příběh neříká nic o jeho krutosti. Evíl-merodak se choval k Jójakínovi „vlídně a jeho křeslo dal postavit výše než křesla králů, kteří byli u něho v Babylónu … on pak po všechny dny svého života jídal každodenně před ním chléb. Vše, co potřeboval, mu bylo každodenně králem poskytováno, den co den, po všechny dny jeho života“ (2Kr 25,28 –30).

Které verzi o Évil-merodakovi máme věřit? Možná měl dvě zcela odlišné stránky. Nebo byl Berosus vůči němu zaujatý. Nejednou uděláme dobře, dáme-li stranou své úsudky o druhých lidech – minulé i současné – protože prostě nemáme dostatek informací na to, abychom si vytvořili vyvážený názor.

Jsi velký Bůh, který soudíš bez předsudků. Obvykle nemůžeme dospět k definitivnímu úsudku, protože nemáme dostatek informací. Připomeň nám, prosím, když to potřebujeme, že máme odložit svůj úsudek.

Další

Jitrenka-2024===nahled_1

Chilkijáš

Chilkijáš (Hospodin je můj podíl) Velekněz v době krále Jóšijáše (639 až 609 př. Kr.). V chrámu našel knihu Zákona. 2. Královská 22,1 –23,30 Král Jóšijáš patřil mezi dobré judské krále. Byl jedním z mála panovníků, kteří se snažili reformovat náboženství a vést lid zpět k uctívání Hospodina. Rozhodl se...
čti dále
Jitrenka-2024===nahled_1

Chám

Chám (horký) Nejmladší Noemův syn. Genesis 5,32 –10,20 Chám spolu s bratry nepochybně pomáhal svému otci Noemovi při stavbě obrovské lodi, která je zachránila, když vše na zemi přikryla potopa. Chám byl jedním z osmi lidí, které Bůh považoval za hodné toho, aby po potopě začali znovu zabydlovat zemi. Krátce...
čti dále