<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. 1. Janův 2‚12 Vědomé a racionální rozhodnutí přijmout Ježíše Krista za svého Spasitele na základě slyšeného slova z nás činí děti Boží. Není to z naší moci, ale je to díky moci shora. Byli jsme dětmi...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 25. února 2020Zamyšlení

Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. 1. Janův 2‚12 Odpuštění našich hříchů díky Kristově oběti za nás je jedním z absolutně ústředních bodů křesťanské víry. Na myšlence, že Bůh nám v Kristu odpustil, stojí naše naděje na věčnost. Napadá mě však,...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 24. února 2020Zamyšlení

Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. 1. Janův 2‚12 Janova slova o jistotě odpuštění adresovaná jeho „dětem“ by mohla někoho rozrušit. Není to odvážné a nadnesené tvrzení? Platí pro všechny? Nezávisí na pokání a vyznání? Neměli bychom si je zasloužit? Nepropaguje Jan...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 23. února 2020Zamyšlení

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí! Jan 14‚27 „Jsem skála, jsem ostrov,“ zpívají ve slavné písni Paul Simon a Art Garfunkel. Mohu být skála a nic se mnou nehne. Mohu se zavřít...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 22. února 2020Zamyšlení

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí! Jan 14‚27 Jan tuto Ježíšovu promluvu k učedníkům řadí před události zatčení a ukřižování. Ježíš učedníky povzbuzuje, ať nemají strach, ať se nebojí budoucnosti, ať nemají...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 21. února 2020Zamyšlení

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí! Jan 14‚27 Jan v posledních kapitolách svého evangelia zapsal řadu proslovů, které Ježíš pronesl během posledního týdne. Zabývá se v nich velmi důležitými teologickými tématy. Hovoří...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 20. února 2020Zamyšlení

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí! Jan 14‚27 Pohled do budoucnosti vždy vzbuzuje určité obavy a nejistotu. A je jedno, zda jde o budoucnost celého života nebo očekávání nové práce či nové školy....  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 19. února 2020Zamyšlení

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí! Jan 14‚27 Starozákonní proroci ve svých textech spojují postavu Mesiáše – který byl naplněním jejich eschatologických prorockých snů – s tím, kdo přinášel pokoj. Izajáš...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 18. února 2020Zamyšlení

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí! Jan 14‚27 Je otázkou, zda se křesťan může jednou provždy úplně zbavit strachu. Můj strýc řekl: „Když na tebe v tmavé ulici vybafne pes, lekneš...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 17. února 2020Zamyšlení

Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se srdce vaše nechvěje a neděsí! Jan 14‚27 Když Ježíš učedníkům oznámil, že je zanedlouho opustí, zarmoutilo je to, protože loučení je vždy bolestné. Pokud je příčinou úzkosti odloučení od...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 16. února 2020Zamyšlení