<< >>
13. června 2017

V sobotu 17. 6. se bude v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o třetí kapitole druhého Petrova listu. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky: Co Petr píše o závěru dějin a Dni soudu? Je to něco, co nám má nahánět strach, anebo nás to má naopak povzbudit? Jak je možné chápat vyjádření, že „nebesa s rachotem zaniknou a vesmír se roztaví“? A co znamenají nová nebesa a zem?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Markem Harastejem.

Více…

12. června 2017

Slovy „Cestička k domovu známě se vine. Hezčí je, krásnější, než všecky jiné.“ začíná známá česká báseň Karla Václava Raise. Jak vypadá cestička k domovu v Bangladéši? Chodí tam vůbec děti domů a do školy po cestičce? Ve videu je představen jeden den školáka ve vesnické škole Mushuria. Více o pomoci humanitární organizace ADRA dětem v Bangladéši najdete na www.banglakids.cz.

 

https://youtu.be/KfhiLR7tAyQ
10. června 2017

Duch svatý není jen nějaká moc. Je to Boží přítomnost v našem životě. Ježíš Kristus a Bůh k nám přicházejí skrze Ducha svatého, abychom tak s nimi mohli žít v osobním vztahu a rozvíjet ho.

Dvacátý třetí díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Duch svatý“.

Více…

9. června 2017

Ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví (4/2017) byl vydán metodický pokyn, který se zabývá duchovní péčí v nemocnicích. Jsou v něm vymezeny pojmy duchovní péče v lůžkových zdravotnických zařízeních včetně cílů a zásad této formy péče, upravuje však i přístup k nemocničním kaplanům ze strany zdravotnického personálu a řeší i takové záležitosti, jako je mlčenlivost. Součástí tohoto pokynu je i zřízení Rady pro duchovní péči ve zdravotnictví, která bude řešit koncepční záležitosti týkající se duchovní péče ve zdravotnických zařízeních. Členem této rady byl ministrem jmenován Vítězslav Vurst z církve adventistů.

Více…

8. června 2017
https://youtu.be/gu_H2wBJJ4Y
7. června 2017

V sobotu 20. mája sa uskutočnila v poradí už 3. konferencia žien na Slovensku. V  Banskej Bystrici sa zišlo vyše 130 žien vo vekovom rozpätí 14 – 87 rokov. Mottom konferencie bol verš z Genesis 12,2: „… požehnám ťa a zvelebím ťa a budeš požehnaním“.

Více…

6. června 2017

V sobotu 17. 6. 2017 se bude konat od 9 hodin v Kulturním centru v České Třebové děkovná bohoslužba. Je připraven program naplněný chválou a vděčností.

Více…

5. června 2017

Konec května přinesl masivní povodně a s nimi spojené sesuvy půdy, které ochromily jih Srí Lanky. V postižených oblastech pomáhá armáda spolu s humanitárními organizacemi. ADRA Srí Lanka působí v těch nejvíce ohrožených. Situace je stále naléhavější, protože přichází další a další dešťové mraky…

Více…

4. června 2017

Poslední říjnový den před 500 lety německý kazatel Martin Luther vyvěsil na dveře zámeckého kostela ve Wittenbergu svých 95 tezí. Toto datum je bráno jako počátek reformace. Advent-Orion Praha ve spolupráci se svým slovenským partnerským nakladatelstvím Advent-Orion Vrútky připravilo brožuru sestavenou z textů knihy Velké drama věků. Publikaci je možné použít již pro Noc kostelů, případně další podobné příležitosti jako dárek pro hosty a návštěvníky bohoslužeb.

Více…

3. června 2017

V Bibli můžeme najít mnoho proroctví. Některá se již naplnila, jiná na své naplnění stále čekají. Jistě ale víme, že Boží proroctví platí napříč dějinami. Proto je pro nás snazší uvěřit, že Bůh se vrátí na tuto Zemi i podruhé a tentokrát naposledy.

Dvacátý druhý díl nového pořadu HopeTV.cz s evangelistou Korneliem Novakem nese název „Druhý příchod“.

Více…