<< >>
25. prosince 2017

Více než 30 000 mladých dobrovolníků v celé České republice v říjnu 2017 po 72 hodin zvelebovalo své okolí, pomáhalo druhým nebo přírodě.

Měli naplánováno přes 550 akcí, mezi kterými byly například úklidy lesů, parků, dětských hřišť a školních pozemků, výsadby stromů a keřů nebo třeba sběr lesních plodů pro zvěř. Úklidové akce proběhly i na mnoha českých hradech. Někde si dobrovolníci naplánovali sociální projekty, jako návštěvu seniorů, pomoc dětem s postižením nebo výpomoc v útulcích pro zvířata.

Více…

24. prosince 2017

Obraz „95 tezí“ namaloval německý malíř Julius Hübner. Zobrazuje den, kdy Martin Luther přišel ke dveřím kostela a na dveře přibil 95 námitek proti prodeji odpustků a postavení papeže. Je to malba, která zobrazuje rozhodující moment křesťanství: obrácení se zpátky k Bibli.

Více…

23. prosince 2017
https://youtu.be/C6LoMo5j-VU
22. prosince 2017

Dva noví dobrovolníci (Daniel Bogocz a Zdeněk Martasek) a dva kaplani (Pavel Zvolánek a Aleš Kocián) – všichni z pověření církve adventistů – byli společně s dalšími třinácti kaplany a sedmnácti dobrovolníky z jiných církví při slavnostní bohoslužbě na Den českého vězeňství 14. prosince vysláni ke službě ve věznicích.

Více…

21. prosince 2017

V křesťanské škole Elijáš se v úterý 19. 12. uskutečnil Vánoční jarmark, jehož výtěžek byl určen na pomoc malému Matyášovi. Vybrala se úžasná částka 36 222 Kč. V mateřské škole Elijáš to pak bylo 5 000 Kč. Zřizovatel školy České sdružení církve adventistů se ke sbírce připojil částkou 8 778 Kč.

Více…

20. prosince 2017

Po prvním úspěšném ročníku aktivity „Kudykam po rozvodu“ jsou zváni ti, kteří v posledních letech přišli o rodinné zázemí, na druhý ročník od 26. do 28. ledna 2018. Setkání se uskuteční v příjemném prostředí rekreačního střediska ve Šlovicích na Křivoklátsku.

Více…

18. prosince 2017

„Tati, a to světlo v tom Betlémě zapálili sirkou?“ Dozvíte se spoustu zajímavých otázek a potkáte určitě mnoho různých lidí, když se rozhodnete převážet Betlémské světlo. O zážitky je postaráno.

V našem oddíle Pathfinderů rozhodnutí k zapojení do akce zrálo dva roky. Letos jsme ho dotáhli do konce a přihlásili se v dispečinku o tři vlakové trati v našem okolí, po kterých zatím světlo nikdo nepřevážel. V neděli 17. prosince 2017 jsme si připravili lampy, špejle, vyžehlili šátky nebo oddílová trika a vydali se ve třech skupinách po tratích ze Světlé nad Sázavou do Zruče nad Sázavou, lokálkou do Havlíčkova Brodu a pak i vlakem z Kácova do Čerčan.

Více…

15. prosince 2017

Oddelenie mládeže cirkvi adventistov na Slovensku pripravilo program pre mládež vo veku od 14 do 18 rokov s názvom Livin (v preklade Žiť pre…). Mladí ľudia v tomto veku riešia dve otázky: „Kto som?“ a „Kam patrím?“ (alebo „Kde môžem byť užitočný?“). Livin reaguje na tieto otázky a na potrebu hľadania vnútornej istoty a ukotvenia v živote mladého človeka. Livin nenahrádza výchovu rodičov, nekonkuruje významu rodiny v živote teenegera a neznižuje dôležitosť zboru pre jeho duchovnosť. Livin ponúka prostredie, kde mladý človek môže rásť prostredníctvom nových vzťahov a priateľstiev s veriacimi mladými ľuďmi zo zborov našej cirkvi na Slovensku. Livin bude otvárať témy ako sebadôvera, cieľavedomosť, komunikácia, vzťahy, služba, duchovný život, viera v Ježiša Krista.

Více…

14. prosince 2017

Tématem již tradičních novoročních Deseti dnů modliteb, které se uskuteční od středy 10. do neděle 20. ledna 2018, je „Náš Velekněz“. Během těchto dnů se budou věřící církve adventistů na celém světě scházet každý den v dohodnutou dobu osobně, po telefonu nebo internetu ke společným modlitbám. Závěrečná sobota 20. ledna může být oslavou všeho, co Bůh vykonal jako odpověď na společné modlitby.

Více…

13. prosince 2017

Nové vydání duchovního společenského magazínu „Za obzorem”, které právě vyšlo, přináší rozhovor se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou. Obsahuje však i mnoho dalších zajímavých a inspirativních článků týkající se spirituality (Proč na Ježíši záleží; Lze si představit Boha?), mezilidských vztahů (Když nevycházíte s příbuzenstvem; Má být láska sobecká?), zdraví (Pohyb pohledem psychologa; Jak dobře cvičit; Také si připíjíte „na zdraví“?), kultury (Rembrandt jako marnotratný syn) či dobrovolnictví (Evropané, neztrácejte solidaritu a soucit).

Více…