<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach. Žalm 103‚13.14 Pokud přijmeme Boží milost a moc, přivlastníme-li si jeho zaslíbení, stanou se silou pro náš charakter. Budou nás...

Bože, prosím Tě o moudrost... 20. července 2017Zamyšlení

Mírné srdce je tělu k životu, kdežto žárlivost je jako kostižer. Přísloví 14‚30 Bůh používá přírodu jako lék. Čistý vzduch, příjemné sluneční paprsky, květy, stromy, sady, vinice a pohyb pod širým nebem v tomto krásném prostředí, to všechno dává zdraví a život… Jediný lék, který mnozí pacienti potřebují,...

Bože, prosím Tě o moudrost... 19. července 2017Zamyšlení

Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce ubíjí ducha. Přísloví 15‚13 Propukne-li nemoc následkem špatného životního stylu, může často pro své uzdravení udělat nejvíc sám nemocný. Nejdříve je třeba určit správnou diagnózu a pak s rozumem odstranit příčinu. Byl-li harmonický chod organismu narušen přepracováním, přejídáním nebo...

Bože, prosím Tě o moudrost... 18. července 2017Zamyšlení

Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. 1. Tesalonickým 5‚18 Síla vůle není doceněná tak, jak by si zasloužila. Pokud ji rozvíjíme a správně usměrňujeme, dodává energii celé bytosti a je úžasnou pomocí pro zachování zdraví. Navíc je silným faktorem...

Bože, prosím Tě o moudrost... 17. července 2017Zamyšlení

Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci… 2. Mojžíšova 20‚9.10 Některé nemoci jsou způsobené přepracováním. K obnově zdraví je nutný nerušený odpočinek a jednoduchá strava. Lidem, kteří jsou duševně vyčerpaní a nervózní díky...

Bože, prosím Tě o moudrost... 16. července 2017Zamyšlení

Lepší je jídlo ze zeleniny a k tomu láska než z vykrmeného býka a s tím nenávist. Přísloví 15‚17 Obilniny, ovoce, ořechy a zelenina tvoří základ stravy, kterou nám určil náš Stvořitel. Tato potrava, co nejjednodušeji upravená, je nejzdravější a nejvýživnější. Tělu dodá takovou sílu, vytrvalost a rozumovou svěžest, jakou mu neposkytne...

Bože, prosím Tě o moudrost... 15. července 2017Zamyšlení

Bázeň před Hospodinem přidává dnů, kdežto svévolníkům se léta zkrátí. Přísloví 10‚27 Nemoc nepřichází bez příčiny. Zanedbáváním zdravotních zákonů připravujeme prostor pro vznik různých nemocí. Mnozí také trpí pro hříchy svých rodičů… Většina lidí však trpí pro vlastní chyby. Nedbají na zásady zdraví v jídle,...

Bože, prosím Tě o moudrost... 14. července 2017Zamyšlení

Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky.“ Lukáš 5‚31.32 Láska je oživující silou, kterou Kristus zasáhne celou bytost. Svým dotykem přináší zdraví každé její části – mozku, srdci i nervům. Probouzí v člověku jeho nejlepší síly. Osvobozuje ho od...

Bože, prosím Tě o moudrost... 13. července 2017Zamyšlení

Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. 1. Mojžíšova 2‚15 Městský omezený a nepřirozený život v hluku, ruchu a zmatku je pro nemocné velmi unavující a vyčerpávající. Vzduch plný dýmu, prachu, jedovatých plynů a choroboplodných zárodků je pro život nebezpečný. Nemocní, kteří jsou většinou zavřeni...

Bože, prosím Tě o moudrost... 12. července 2017Zamyšlení

Je snad pro člověka něco lepšího než jíst a pít a při svém pachtění se potěšit? Vidím však, že i to pochází z ruky Boží. Vždyť kdo by bez něj mohl jíst a všeho užívat? Kazatel 2‚24.25 (B21) Vážným zlem je jíst ve chvíli, kdy je člověk velmi rozrušený...

Bože, prosím Tě o moudrost... 11. července 2017Zamyšlení