<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě… Genesis 3‚1 Už na vás někdy promluvilo nějaké zvíře? Na mne jen Pepíček, naše andulka, která uměla pár slov. Jenže já nemám na mysli pozdrav a pár slov, ale nějaký smysluplný rozhovor.Naši...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 21. ledna 2018Zamyšlení

Oba dva byli nazí, člověk i jeho žena, ale nestyděli se. Genesis 2‚25 O nahotě už toho bylo napsáno mnoho. S nahotou se dnes setkáváme na každém kroku, protože obchodníci mají asi dojem, že spoře oděné modelky zvýší dokonce i prodej rohlíků.Moudří moudře říkají, že „není nahota...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 20. ledna 2018Zamyšlení

Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Genesis 2‚24 Při své práci se setkávám s lidmi, kteří mají obavy o své manželství. Bojí se, že pokud nezvládnou problém, se kterým bojují, jejich vztah se rozpadne.Velkým nebezpečím pro vztah mezi...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 19. ledna 2018Zamyšlení

A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu a přivedl ji k němu. Člověk zvolal: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať muženou se nazývá, vždyť z muže vzata jest.“ Genesis 2‚22.23 Mnohé z toho, co říká Bible, stále zahaluje zvláštní tajemno. To se týká...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 18. ledna 2018Zamyšlení

I řekl Hospodin Bůh: „Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc jemu rovnou.“ Genesis 2‚18 Druhá kapitola přináší pár podrobností k tomu, jak byl člověk stvořen. Díky ní se dozvídáme, že Bůh nejdříve stvořil muže. Ženy občas popichují a tvrdí, že se Bohu první...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 17. ledna 2018Zamyšlení

Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“ Genesis 2‚15–17 Oslava zrození naší planety skončila. Je první...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 16. ledna 2018Zamyšlení

Sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal; sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. Genesis 2‚2.3 Narodil jsem se v křesťanské rodině, a tak už od dětství slýchám, že Bůh stvořil život...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 15. ledna 2018Zamyšlení

Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Genesis 1‚31 Je lepší, když nás chválí druzí, protože samochvála prý smrdí. Podle mé dobré kamarádky se občas pochválit musíme, protože to za nás nikdo jiný neudělá.Při čtení dnešního...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 14. ledna 2018Zamyšlení

Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 13. ledna 2018Zamyšlení

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 12. ledna 2018Zamyšlení