<< >>
15. prosince 2017

Oddelenie mládeže cirkvi adventistov na Slovensku pripravilo program pre mládež vo veku od 14 do 18 rokov s názvom Livin (v preklade Žiť pre…). Mladí ľudia v tomto veku riešia dve otázky: „Kto som?“ a „Kam patrím?“ (alebo „Kde môžem byť užitočný?“). Livin reaguje na tieto otázky a na potrebu hľadania vnútornej istoty a ukotvenia v živote mladého človeka. Livin nenahrádza výchovu rodičov, nekonkuruje významu rodiny v živote teenegera a neznižuje dôležitosť zboru pre jeho duchovnosť. Livin ponúka prostredie, kde mladý človek môže rásť prostredníctvom nových vzťahov a priateľstiev s veriacimi mladými ľuďmi zo zborov našej cirkvi na Slovensku. Livin bude otvárať témy ako sebadôvera, cieľavedomosť, komunikácia, vzťahy, služba, duchovný život, viera v Ježiša Krista.

Více…

14. prosince 2017

Tématem již tradičních novoročních Deseti dnů modliteb, které se uskuteční od středy 10. do neděle 20. ledna 2018, je „Náš Velekněz“. Během těchto dnů se budou věřící církve adventistů na celém světě scházet každý den v dohodnutou dobu osobně, po telefonu nebo internetu ke společným modlitbám. Závěrečná sobota 20. ledna může být oslavou všeho, co Bůh vykonal jako odpověď na společné modlitby.

Více…

13. prosince 2017

Nové vydání duchovního společenského magazínu „Za obzorem”, které právě vyšlo, přináší rozhovor se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou. Obsahuje však i mnoho dalších zajímavých a inspirativních článků týkající se spirituality (Proč na Ježíši záleží; Lze si představit Boha?), mezilidských vztahů (Když nevycházíte s příbuzenstvem; Má být láska sobecká?), zdraví (Pohyb pohledem psychologa; Jak dobře cvičit; Také si připíjíte „na zdraví“?), kultury (Rembrandt jako marnotratný syn) či dobrovolnictví (Evropané, neztrácejte solidaritu a soucit).

Více…

12. prosince 2017

Od 7. do 9. prosince probíhalo 13. unijní setkání ASI-CS (spolku adventistů pracujících ve společensky odpovědných profesích) v Olomouci. Hlavním řečníkem byl Daniel Duda, který je vedoucím oddělení výchovy a globální misie v Transevropské divizi. HopeTv připravila záznam z pátečního večera a sobotního dopoledne i odpoledne.

Více…

11. prosince 2017

V sobotu 18. listopadu byl během slavnostní bohoslužby v modlitebně sboru Mohelnice ordinován kazatel Karel Strouhal.

Více…

10. prosince 2017

Obraz „Výkupné“ namaloval anglický malíř John Everett Millais. Je na něm vyobrazen rytíř ze 16. století, který platí výkupné za své dvě dcery. Někdy se nám zdá, že když Bůh ví o miliardách lidí, tak na nás tolik nezáleží. Bible ale říká, že jsme byli vykoupeni za velikou cenu. Ve světě umění se hodnota věcí odvíjí od toho, kolik je za ně kdo ochotný zaplatit. Jaké výkupné za nás zaplatil Bůh?

Více…

9. prosince 2017

HopeTV uveřejnila na YouTube první díl fascinujícího dokumentu, který zachycuje příběh, jež trvá již tisíciletí a jehož dějištěm byla nejrůznější místa světa – příběh výkladu přikázání o dni odpočinku.

 

https://youtu.be/cRN3nox2b1k
8. prosince 2017

V neděli 26. 11. 2017 se v Brně sešel výbor Česko-Slovenské unie. Hostem byl předseda Interevropské divize Mario Brito. Členové výboru schválili rozpočet na rok 2018, hodnotili předchozí období a odsouhlasili plány na rok 2018.

Více…

7. prosince 2017

Do 24. 12. 2017 probíhá přihlašování do již osmého ročníku motivačně vzdělávacího programu VYTAXis, který pořádá oddělení mládeže Českého sdružení církve adventistů. Všichni mladí lidé ve věku 14 až 24 let jsou zváni na start dvouleté společné cesty hledání. Prosíme všechny rodiče, prarodiče i členy sborů, aby mladé k této cestě povzbudili a poskytli jim na ní všemožnou podporu. Vždyť dnešní mladí ve sborech jsou naše společná budoucnost…

Více…

6. prosince 2017

V půlce listopadu se oddíly Klubu Pathfinder z Českého sdružení vydaly do pražského divadla v Kobylisích. Konala se tam tradiční akce Múzička. Společně s vedoucími tam strávili pathfindeři netradiční sobotu. V Salesiánském divadle, kde se koná tato akce řadu let, ještě rychle před programem zkoušeli své scénky a písničky. Po posledních přípravách vše začalo.

Více…