Česko-Slovenská únia má nového predsedu

,
20240303_090532

Na rokovaní prvého dňa pracovnej konferencie Česko-Slovenskej únie, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 3.3. v Brne, sa zúčastnilo 217 delegátov, ktorí sa v úvode konferencie spoločne modlili a vypočuli si duchovné slovo Barnu Magyarosiho, tajomníka Intereurópskej divízie z Bernu. Po odsúhlasení agendy a programu predseda, tajomník a hospodár únie predniesli správy o činnosti únie v uplynulom konferenčnom období. Delegáti boli oboznámení tiež s tým, ako výbor únie naložil s prerokovanými i neprerokovanými bodmi agendy z minulej konferencie. Zvolený prípravný výbor potom navrhol zloženie troch výborov – menovacieho, výboru pre poverenie a pre zmenu ústavy. Na návrh menovacieho výboru delegáti vyše 90% hlasov odsúhlasili doterajšieho tajomníka Petra Číka na funkciu predsedu únie. Barna Magyarosi sa za nového predsedu po voľbe modlil a poprial mu do ďalšej služby veľa múdrosti, síl a Božieho požehnania. Zároveň poďakoval doterajšiemu predsedovi Mikulášovi Pavlíkovi za jeho službu. Delegáti rozhodovali aj o zložení nového výboru únie, odsúhlasili voľbu revíznej komisie a niektoré zmeny ústavy. Menovací výbor bude v medziobdobí pokračovať vo svojej práci, aby mohol predniesť delegátom mená ďalších dvoch predstaviteľov únie – tajomníka a hospodára.

Únijná konferencia bude pokračovať druhým rokovacím dňom 12.5.2024. 

P1010292-retus

Související

16-9

Konferenční sobota 2024

Zveme Vás na slavnostní sobotní bohoslužbu u příležitosti konference Česko – Slovenské unie a konferencí Českého, Moravskoslezského a Slovenského sdružení, která se bude konat 8. června v Brně na Výstavišti od 10:00. Hostem bude předseda Interevropské divize Církve adventistů sedmého dne Mario Brito, který nás v dopolední části pobožnosti osloví...
čti dále
12.5.24 (1044)

Proběhla druhá část konference ČSU

V neděli 12.5. dospěl letošní konferenční rok ve své pracovní části do finále. V Brně v kulturním centru Rubín, se setkalo 204 delegátů ze všech tří sdružení, aby druhou částí konference ČSU dokončili maraton letošních konferenčních jednání. Delegáty úvodem oslovil z Božího slova Mario Brito (předseda Interevropské divize CASD), který připomněl text z 12. kapitoly...
čti dále