ADRA: již 2 roky pomáháme spolu s vámi lidem na Ukrajině i mnoha příchozím

,
2roky-pomoci-05-1

Od doby vypuknutí konfliktu na Ukrajině v únoru 2022 pociťujeme na sobě konkrétní příběhy, zápasy a utrpení osob, kterým pomáháme a zároveň děláme vše proto, aby co nejvíce válkou zkoušených lidí mohlo žít se základní důstojností.

Uvědomujeme si také velkou vděčnost za:

  • štědrost našich dárců, kteří darovali za 2 roky na pomoc 250 mil. Kč
  • pomoc ADRA ČR dosáhla k 313 000 lidem
  • zlepšení života příchozím uprchlíkům do ČR – díky 3 139 akcím, do kterých se zapojilo přes 10 529 dětí a dospělých

Naše pomoc lidem na Ukrajině (ve spolupráci s týmem z ADRA Ukrajina) se postupně proměnila: od akutní humanitární pomoci či evakuace ohrožených lidí jsme se zaměřili na opravy a technické zajištění dostatečného tepla, světla, vody a vybavení v kolektivních centrech pro tzv. vnitřní uprchlíky (lidi, kteří museli opustit své domovy, ale chtějí či potřebují zůstat na Ukrajině). Až do června 2023 jsme podporovali 4 kolektivní centra, v současnosti podporujeme 1 kolektivní centrum v Čerkaské oblasti.

Mimo kolektivní centra jsme se podíleli na opravách poničených domů, kde bylo nutné provést výměnu oken a dveří. 30 generátorů a 58 přímotopů pomohlo 94 dětem v sirotčinci v Čynadijovu, i dospělým v Doněcké, Poltavské a Oděské oblasti.

Instalovali jsme celkem 3 biologické čistírny odpadních vod, vybudovali vrty na pitnou vodu a provedli opravy kanalizací (např. v obci Čynadijovo jsme zajistili vodu pro 2 000 osob, v obci Obava vybudovali vrt a septik pro školku, v obci Ardonovo vrt a septik pro školu se 141 žáky).

Po zničení přehrady Kachovka bylo potřeba začít ihned se zajištěním dodávek pitné vody a zařízení na filtraci. V obci Novolatovka jsme instalovali systém na úpravu vody, díky kterému získalo přístup k pitné vodě na 400 žáků místní školy a dále více než 300 osob se zdravotním handicapem a seniorů v obci. Dva vrty na vodu jsme vybudovali v obci Sofijivka. Jeden vrt na technickou vodu o hloubce 100 metrů zajišťuje užitkovou vodu pro místní školu s cca 800 žáky a zaměstnanci. Druhý vrt na pitnou vodu o hloubce 78 metrů zásobuje nezávadnou vodou 6 000 lidí v Sofijivce. Celkem jsme po zničení Kachovky pomohli více než 12 000 osobám.

Bylo potřeba podpořit i kolektivní centra za hranicemi v chudších zemích v Gruzii a Moldavsku.

V Gruzii jsme poskytli ukrajinským uprchlíkům potravinovou pomoc, vouchery na potraviny a léky v hodnotě 2 miliony korun. V Moldavsku pomáháme celkem 3 000 lidem, připravili jsme potravinovou pomoc, hygienické pomůcky a 2 kamiony inkontinenčních pomůcek. Dodali jsme lidem také potřebné matrace a polohovací zdravotní postele.

Jak vypadala naše pomoc uprchlíkům v České republice?

Díky 15 dobrovolnickým centrům ADRA mohla specifická pomoc příchozím z Ukrajiny probíhat lokálně. Kromě integračních aktivit v podobě pravidelných jazykových kurzů, klubů pro děti, výletů, jsme zajistili opakované individuální psychologické poradenství 30 ukrajinským rodinám v Liberci.

V několika městech jsme zorganizovali společné příměstské tábory a sportovní akce pro české (1 484) a ukrajinské děti (976).

Co bude dál?

Až do dubna 2024 pokračujeme v naší “zimní” pomoci, tedy v opravách budov a distribuci humanitárních balíčků. Budeme se podílet na obnově infrastruktury ve východních oblastech Ukrajiny, půjde např. o opravy odpadů, hloubení studen, výstavbu kanalizace, budeme i kontrolovat a analyzovat kvalitu vody. Ve spolupráci s dalšími pobočkami ADRA budeme distribuovat materiální pomoc a podporovat kolektivní centra. A jako vždy budeme připraveni reagovat, pokud nastane neočekávaná krize či mimořádná událost.

Co bude dál? Nevíme. Ale víme, proč a pro koho všechno děláme:

pro lidi, jako je Olena, která s Adrou rok pomáhala uprchlíkům v České republice a pak se rozhodla vrátit domů do Kyjeva. Dny na přelomu roku strávila (opět) kvůli ostřelování v koupelně a napsala nám: „Odvaha se již často mísí s únavou a vyčerpáním těla i duše.“

Děkujeme všem dárcům, kteří se i přes vleklost konfliktu nestávají lhostejnými a nadále spolu s námi pomáhají.

Všem trpícím lidem i všem kolegům a kolegyním z týmu ADRA Ukrajina upřímně přejeme, aby co nejdříve mohli prožívat toto vyznání:

Pokojně uléhám, pokojně spím, ty sám, Hospodine, mě chráníš v bezpečí. Žalm 4,9

Martina Špinková

Veřejná sbírka na pomoc lidem na Ukrajině: www.darujme.cz/sosadra

Související

Adraběh 2024 banner-web casd (1440x600px)

ADRABĚH 2024

ADRAběh je tradiční benefiční akcí ADRA, kterou chceme propojit zdravý pohyb a pomoc lidem. Letos v květnu oslavíme 20 let od založení našeho prvního Dobrovolnického centra ADRA ve Frýdku-Místku, a proto letošní ADRAběh má motto Nekonečný příBĚH pomoci a poběžíme na podporu dobrovolnictví v Čechách a na Moravě. Těšíme se na vás! JAK ADRABĚH...
čti dále
Image001

ADRA otevírá několik volných míst na níže nabízené pozice.

Pokud máte zájem o práci v oblasti účetnictví či řízení zahraničních projektů, přihlaste se prosím přímo přes uvedené odkazy.  ADRA, o.p.s. hledá finanční účetní – ADRA, o.p.s. (jobs.cz) Project Manager – ADRA, o.p.s. (jobs.cz) Budeme se těšit na propojení. Martina Špinková PR ADRA
čti dále