<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. Zjevení 21‚1 Máte rádi moře? Já ano. Když se na ně položím a voda mne nadnáší, tak si přitom občas i zdřímnu. Tedy, pokud nejsou větší vlny. Přesto znám...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 16. prosince 2018Zamyšlení

A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. Zjevení 21‚1 Jaké pocity ve vás probouzí termín „nové“? Pro mne osobně je to něco příjemného. Nový, čerstvý chléb je voňavější a křupavější než ten včerejší. Také čisté,...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 15. prosince 2018Zamyšlení

Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera. To je druhá smrt: hořící jezero. A kdo nebyl zapsán v knize života, byl uvržen do hořícího jezera. Zjevení 20‚14.15 Často slýchám, že smrt je ta jediná spravedlnost na tomto světě. Zkuste to ale říci rodičům, kterým...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 14. prosince 2018Zamyšlení

Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách. Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů....

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 13. prosince 2018Zamyšlení

Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. Jejich svůdce ďábel byl uvržen do jezera, kde hoří síra a kde je již dravá šelma i falešný prorok. A budou trýzněni dnem i nocí na věky věků. Zjevení 20‚9.10 Často dostávám otázku, proč jsem křesťan. Jako hlavní důvod pro svou víru...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 12. prosince 2018Zamyšlení

Až se dovrší tisíc let, bude satan propuštěn ze svého žaláře a vyjde, aby oklamal národy ve všech čtyřech úhlech světa, Góga i Magóga. Shromáždí je k boji a bude jich jako písku v moři. Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země a obklíčili tábor svatých a město, které miluje...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 11. prosince 2018Zamyšlení

Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. – To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Nad těmi druhá smrt nemá moci, nýbrž Bůh a Kristus je učiní svými kněžími a budou s ním kralovat po tisíc let. Zjevení...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 10. prosince 2018Zamyšlení

Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 9. prosince 2018Zamyšlení

Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn. Zjevení 20‚3 Včera jsme četli, že drak – ďábel – bude na tisíc let spoután. Podle dnešního textu pak bude na chvíli propuštěn.Ďábel je duchovní bytost, a proto ho není možné spoutat obyčejnými řetězy. Bude spoután okolnostmi,...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 8. prosince 2018Zamyšlení

Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz. Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana, na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch...

Vlastimil Fürst - Vydrž, stojí to za to! 7. prosince 2018Zamyšlení