Kdo jsme

Dostali jsme dar života, a každý den se každému otevírá neopakovatelná příležitost žít svůj život. Co to pro pro mě nebo pro Vás znamená? Jak prožít smysluplný život? Jsme společenstvím lidí, které si klade tyto otázky a hledáme odpověď tam, kde se obvykle nehledá. Objevujeme hodnoty, které nejenom naplňují náš život, ale především otevírají příležitost pro navázání hlubokých vztahů. Tyto nalezené hodnoty pomáhají vidět skutečné potřeby a smysluplné cíle. Vytvářejí prostor pro užitečnou službu, která naplňuje naši cestu radostí i pokojem.

Více zde
Celosvětová církev

Jsme součástí celosvětového společenství lidí, kteří se rozhodli následovat Ježíše Krista a sdílejí víru v jeho brzký návrat. Církev adventistů sedmého dne působí ve více než 200 zemích světa, má 92 186 sborů a 72 749 skupin které dohromady sdružují 21 760 076 členů. Církev provozuje 9 489 škol pro více než 2 miliony studentů, 900 nemocnic a zdravotnických zařízení a 133 domovů pro seniory. Je zřizovatelem humanitární organizaci ADRA, která působí ve více než 118 zemích světa.

Více zde
Čemu věříme

Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své jediné vyznání víry a z ní odvozují základní věroučné články. Dále uvedené věroučné výroky jsou výrazem toho, jak církev učení Písma chápe a vyjadřuje. K revizi těchto výroků může dojít při zasedání Generální konference, když církev pod vedením Ducha svatého dospěje k plnějšímu pochopení Písma nebo nalezne výstižnější výrazy k vyjádření toho, co učí Boží slovo.

Více zde

Aktuality

Zbav se zákonictví!

Uvidíš-li muže, který si připadá moudrý, věz, že hlupák má víc naděje než on.         Přísloví 26‚12 Někteří křesťané se snaží „propracovat“ do nebe. Studiem Bible a modlitbou, jakož i plněním každodenních povinností se snaží Bohu dokázat, že si zaslouží být spaseni. „Dělat dobře“ se stává kontrolním seznamem, který mohou hrdě…
Cemu verime
čti dále

Boží načasování

Dlouho ještě, Hospodine? Skryl ses natrvalo? Bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň?         Žalmy 89‚47 Pro lidskou povahu je přirozená netrpělivost. Člověk nechce stát v řadě u pokladny nebo sedět v čekárně a přemýšlet, kdy budou volat jeho jméno. Je pro něj frustrující, když posílá e-mail a pak musí čekat na…
Jesus-3149505_640_pixabay
čti dále

Špatný den

Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením. Žalmy 94‚19 Lidé se často ptají: „Jak se máš?“ A opravdu by nechtěli slyšet jinou odpověď než: „Fajn, je to OK!“ Stalo se to pouze přijímaným zdvořilostním pozdravem, nebo jde o snahu mile s někým promluvit? Málokdo chce věnovat…
Pixabay,Prayer-1308663_640
čti dále

Rozhodnutí

Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu. Jan 15‚16 Když se zamilujete do Ježíše, jednoduše se změníte, protože Ježíš vás změní! Starý…
Cemu verime
čti dále

Až příliš mnoho

Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá. Izajáš 26‚3 Vypadá to, že neexistuje způsob, jak se vyhnout každodenním životním tlakům. Máme příliš mnoho práce, příliš mnoho účtů, příliš mnoho zármutku, příliš mnoho konfliktů… a tak je to stále dokola! A konec tohoto rušného shonu a…
Jesus-3149505_640_pixabay
čti dále

Nabídka stále platí

Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Matouš 7‚13.14 Často stojíme před otázkou, zda se vydat úzkou cestou, která vede za Ježíšem –…
Cemu verime
čti dále

Oheň utrpení

Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.       Izajáš 48‚10 Co vás svázalo? Co vám brání být vším tím, co z vás chce mít Bůh? Bůh může použít zkoušky ve vašem životě k odstranění toho, co vás svazuje a drží či táhne zpátky….
Pixabay,Prayer-1308663_640
čti dále

Středisko korespondenčních kurzů CŘ a SR

Korespondenční kurzy pro každého

Zveme Vás, abyste se připojili k již tisícům absolventů a studentů dálkového studia korespondenčních kurzů. Rychlost studia záleží pouze na Vás. Studovat můžete v klidu doma, aniž byste museli někam přicházet, stačí si jen vybrat z naší nabídky.

Více zde Obálka

Hope TV doporučuje

Achillovy paty evoluce – úvodní diskuze k seriálu
Z pořadu: Achillovy paty evoluce

Mnozí lidé věří, že vesmír, Země i veškerý život jsou výsledkem slepých, neřízených přírodních procesů probíhajících po miliardy let. Stejně tak mnozí věří, že existuje nepřeberné množství vědeckých důkazů podporujících tuto myšlenku. I přes všudypřítomnou glorifikaci evolučního světonázoru však zdaleka ne všichni vědci souhlasí s tím, že je evoluce vědecky platným vysvětlením našeho původu.

Více zde
Kluby zdraví online: Hubneme zdravě (Host: Robert Žižka)
Z pořadu: Kluby zdraví online

Medicínu životního stylu v praxi nám představí náš host Robert Žižka. To jak lze zhubnout, představí dvojice úspěšných absolventů nového progresivního kurzu hubnutí, založeného na ideálním jídelníčku a 21 speciálních opatření pro dosažení optimální hmotnosti.

Více zde
Pavel Helan v HopeTV 2021
Z pořadu: Pavel Helan v HopeTV 2021

Během jarních měsíců navštívil studio internetové televize HopeTV hudebník Pavel Helan.

Více zde

Doporučujeme

Knihy-ke-stazeni

Literatura ke stažení

Knihy pro Vás i Vaše blízké, s různými tématy k zamyšlení.

Více zde
Biblicky-tyden

Vzdělávání

Chceš se vzdělávat v oblasti zdraví, psychické rovnováhy, studia Bible? Můžeš studovat online nebo navštěvovat přednášky… SKK je tu pro tebe.

Více zde
166517_00_2x

ADRA

Pomáháme tam kde je potřeba… můžeš pomáhat s námi

Více zde
Bohoslužby online

OnLine bohoslužby

Seznam on-line bohoslužeb jednotlivých sborů nebo institucí včetně odkazů

Více zde
Doporučujeme i další zajímavé odkazy