<< >>
15. července 2017

Obraz “Návrat marnotratného syna” namaloval kolem roku 1669 holandský malíř Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Nachází se v období, kdy se musí zamýšlet nad svým životem a sám se stylizuje do ztraceného syna. Všimli jste si, že má otec na obraze jednu mužskou a druhou ženskou ruku? Co tím chtěl malíř sdělit?

Více…

14. července 2017
https://youtu.be/GTbf3EtI0dA
13. července 2017

Že bys k tomu neměl důvod? Už to, že sis přečetl nadpis článku, je důvodem k spokojenosti, že nepatříš k těm 860 milionům lidí, kteří neumějí číst. Můžeš navštěvovat bohoslužby, hovořit s ostatními věřícími bez strachu, že budeš za to mučen nebo zabit? Buď vděčný za to, že se ti vede lépe než 200 milionům lidí, kteří jsou pro svou křesťanskou víru pronásledováni, ať už v islámských zemích, totalitních státech nebo v zemích, kde vládne násilí.

Máš-li jídlo v ledničce, šaty na sobě, střechu nad hlavou a v peněžence alespoň 25 Kč na den, pak jsi bohatší než 1,1 miliardy lidí na zemi.

Více…

12. července 2017

Majstrštyk je dokumentární série novozelandské televize HopeChannel, která zkoumá některá z nejslavnějších a nejzajímavějších náboženských uměleckých děl. V době, kdy mnozí neměli možnost číst Bibli, bylo umění používáno jako jedna z možností, jak představit lidem Boha.

Obraz “Bouře na moři Galilejském” namaloval v roce 1633 holandský malíř Rembrandt Harmenszoon van Rijn. Zobrazuje známý biblický příběh o Ježíši a jeho učednících, jak vzdorují bouři. Proč se ale malíř na obraz přimaloval? Poslechněte si jeho příběh…

 

https://youtu.be/aGJrF2uvx_8
11. července 2017

V sobotu 15. 7. se bude v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů diskutovat o Pavlově listu Galatským. V rámci veřejných debat nad Biblí budou hledány odpovědi na různé otázky. Po svém obrácení se Pavel nevydává do Jeruzaléma. Tam jde mnohem později. Proč? Kde byl? Co je to svoboda v Kristu a co otroctví zákona? Můžeme se i my dnes dostat do otroctví zákona? Co to vlastně znamená? A jaké bylo postavení Petra v církvi, že se jej Pavel odvážil napomínat?

Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Martinem Turčanem.

Více…

10. července 2017

Nejbližší čtyři čtvrteční večery můžete strávit s “internetovým kazatelem” Jindřichem Černohorským. Od 21 hodin bude vysílat zhruba hodinu online na facebooku (https://www.facebook.com/HopeTV/). V průběhu vysílání můžete pozvat své přátele, sdílet toto vysílání a položit své otázky či napsat vyjádření do komentářů. Jste tedy srdečně zváni na čtvrteční večer.

7. července 2017
https://youtu.be/YsPUNAQXSqg
6. července 2017

Jakub, Ján a Mária

Po asi hodine jazdy od našej kancelárie humanitárne organizácie ADRA, ktorá sa nachádza v hraničnom mestečku Busia v Keni, vystupujeme z džípu. Našťastie sa ešte nezačalo obdobie dažďov, a tak cesta bola schodná. Čaká nás Ján, vysoký, šľachovitý a usmiaty farmár, päťdesiatnik, ktorý vyzerá o 15 rokov mladšie. Zápalisto nám ukazuje svoju farmu a vysvetľuje, ako chce rozšíriť pole, aby mohol pestovať ešte viac sezamu. Sadáme si do tieňa urasteného mangovníka a váhavo ochutnávame plody tamarindu indického.

Více…

5. července 2017

Křesťanská internetová televize HopeTV vyvěsila ke zhlédnutí film z roku 2008 s názvem “Život – náhoda, nebo záměr?”. Tento film hledá odpovědi na otázky: Vznikl život náhodou, sám o sobě, anebo všechno živé stvořil Bůh? Jak je možné, že všechny organismy, rostliny, zvířata a lidé mají určitý životní úkol a smysl?

 

https://youtu.be/mWGawieD8JI
4. července 2017

Apoštol Petr se zmiňuje o textech apoštola Pavla, že jsou často složité a nesnadné k pochopení. Proč nepsal Pavel srozumitelněji? Jak můžeme číst dnes tyto texty, aby je čtenář v 21. století nepochopil nesprávně? Komu a odkud psal Pavel dopis Galatským? Co měl na mysli, když hovoří o “jiném” evangeliu?

Na tyto a mnohé další otázky bude hledána odpověď v rámci veřejných debat v první části bohoslužeb ve sborech církve adventistů v sobotu 8. 7. Internetová televize HopeTV připravila na toto téma rozhovor s teologem Martinem Turčanem.

Více…