<< >>

Ve dnech 6. až 16. ledna 2021 pořádá naše církev po celém světě Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého. Tématem setkávání v průběhu těchto dnů je „Hledání oživení“.

„Toto je slovo Hospodinovo k Zerubábelovi: Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.“ (Za 4,6 (ČEP)

V rámci modlitebních setkání se nám nabízí příležitost, abychom reagovali na potřeby, které máme v rámci sborového společenství. Materiál, který zpracovává témata na každý den, případně pokyny pro vedoucí skupinek a další potřebné informace najdete zde.

Ježíš nás v této mimořádné době způsobené celosvětovou pandemií povolává nejen k modlitbám, ale i k praktické službě lidem kolem nás. Přemýšlejte nad tím, čím můžete jako sborové společenství sloužit ostatním.

Závěrečná sobota 16. ledna může být vyjádřením vděčnosti za Boží požehnání, které přichází z Boží ruky jako odpověď na Vaše společné modlitby. Věříme, že tyto společné chvíle, ať už prostřednictvím online, nebo osobních setkání, pomohou, aby Deset dnů modliteb bylo obdobím, které vedlo k prohloubení vztahu s Bohem pro Vaši modlitební skupinu či sborovou rodinu.

Peter Čík (tajemník)

Mikuláš Pavlík (předseda)

Marek Škrla (hospodář)

redakce - AIS 24. prosince 2020 Nezařazené