<< >>

ADRA vyhlásila 5. ročník komiksové soutěže pro kreativní mladé lidi, kteří se chtějí kresbou, malbou, fotostory, koláží vyjádřit ke světě kolem nás. Mohou tak učinit humorně, kriticky i příběhem ve formátu A3 a reagovat osobitě a tvořivě na některé z témat 17 Cílů udržitelného rozvoje:

Konec chudoby, konec hladu, zdraví a kvalitní život, kvalitní vzdělání, rovnost mužů a žen, pitná voda, dostupné a čisté energie, důstojná práce a ekonomický růst, průmysl, inovace a infrastruktura, méně nerovností, udržitelná města a obce, odpovědná výroba a spotřeba, klimatická opatření, život ve vodě, život na souši, mír, spravedlnost a silné instituce, partnerství ke splnění cílů.

Více informací, včetně registrace, podmínek a odměn pro výherce naleznete zde. Inspirovat se můžete zde.

Uzávěrka soutěže 31.10. 20. Těšíme se na Vaše originální příspěvky!

redakce - AIS 2. září 2020 Humanitární pomoc