Pixabay,Prayer-1308663_640

Oheň utrpení

Hle, přetavil jsem tě, ne však jako stříbro, vyzkoušel jsem tě v tavicí peci utrpení.       Izajáš 48‚10 Co vás svázalo? Co vám brání být vším tím, co z vás chce mít Bůh? Bůh může použít zkoušky ve vašem životě k odstranění toho, co vás svazuje a drží či táhne zpátky....
čti dále
Cemu verime

Zchlazené sebevědomí

Tu mu Petr řekl: „I kdyby všichni odpadli, já ne.“ Ježíš mu odpověděl: „Amen, pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš.“ On však ještě horlivěji prohlašoval: „I kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě.“ Tak mluvili všichni.            Marek 14‚29–31 Slova...
čti dále
Banner 12. konference mužů

Dvanáctá konference mužů: na Horu

„Konference pro muže, kteří se nebojí vyrazit směrem nahoru.“ Muži, po roční pauze nás letos čeká v pořadí dvanáctá konference. V dnešní společnosti, ale i v křesťanském prostředí, hledáme usilovně dobré vzory. Potřebujeme někoho, kdo nás muže dokáže motivovat k zakotvenému, naplněnému a smysluplnému životu. Proto bychom se chtěli s naším hlavním řečníkem Bc....
čti dále