České sdružení Církve adventistů sedmého dne podpořilo sociální projekty pro rok 2024

,
Obrazek3

V grantovém řízení Českého sdružení Církve adventistů sedmého dne bylo rozděleno 870.000,- Kč. V posledních letech grantová výzva byla zaměřena na pomoc seniorům, osob ze znevýhodněných sociálních podmínek nebo osob ze sociálně patologického prostředí s cílem aktivně zapojit jednotlivce do řešení své situace. České sdružení Církve adventistů sedmého dne také podporuje poradenství těmto skupinám.

Návrh k rozdělení finančních prostředků předkládá grantová komise. Grantová komise návrhy pečlivě přečte, prostuduje, zjistí si informace o žadateli z veřejných zdrojů, zkoumá přiložený rozpočet, zda je v souladu s podanou žádostí. „Žadatelem o grant jsou sbory ČS CASD a neziskové organizace založené členy CASD, sbory ČS CASD a samotnou Církví adventistů s. d., které působí ve spolupráci s institucemi a sbory církve na území Českého sdružení CASD,“ dle aktuální metodiky uvádí Petr Kafka, předseda grantové komise. Tato podmínka musí být vždy splněna.

Grantového řízení na rok 2024 se zúčastnili ADRA, Centrum Protěž Liberec, Komunitní centrum Petrklíč, spolek Pohlazení ze Sokolova, Dobrovolnické centrum Protěž Praha, a sbory Českého sdružení Beroun, Praha-Chodov, Teplice a Sokolov. Bylo podáno 10 žádostí o podporu v roce 2024.

Grantovou komisi znovu zaujala profesionální sociální práce zapsaného ústavu Protěž v Liberci. Mezi nové žadatele patřily sbory, které chtějí uhradit například cestovné, aby se lidé mohli zúčastnit se svým hendikepem bohoslužby. I to je možné a církev takovou činnost podporuje. Grantová komise také vyhověla žádosti organizace ADRA, České sdružení přispívá na mzdu koordinátorů dobrovolnických center České Budějovice, Česká Lípa, Chomutov, Příbram, Praha, Liberec a Plzeň.

„Zajímavostí minulého grantového řízení byl projekt „Romové se učí pěstovat zeleninu“. Příjemným překvapením pro členy grantové komise bylo to, že obdrželi sklenici se zavařenou a nastrouhanou zeleninou. Dárcům patří velké poděkování, zelenina opravdu chutnala, dodal Petr Kafka.

Související