<< >>

Střední Chorvatsko zasáhlo 28. a 29.12. 2020 silné zemětřesení, s epicentrem 46 km od Zagrebu. V oblasti Sisak – Moslavina a Glina bylo zasaženo 63954 osob, 7 lidí zemřelo. Byly poškozeny obytné domy, zemědělské stavby, mateřské školky, školy, úřady, evakuovány musely být místní nemocnice.

ADRA Chorvatsko již 1.1. 2021 zapojila do pomoci první dobrovolníky, kteří mapovali situaci a distribuovali humanitární pomoc v devíti vesnicích, 9.1. rozšířila pomoc o pět nových vesnic a brzy bude aktivně pomáhat v dalších sedmi. Celkem bude ADRA Chorvatsko jako hlavní koordinátor zajišťovat pomoc pro 21 vesnic.

Situaci neulehčuje:

  • Covidová situace v zasažené oblasti, kde stoupají počty nakažených
  • 43% obyvatel je starší 60 let – větší psychická zátěž a menší fyzické kapacity pro obnovu domů
  • Zima a sníh znesnadňují přístup do některých míst, opravy domů i přebývání v alternativních přístřeších
  • Denně se opakující otřesy komplikují zajištění bezpečnosti při distribuci pomoci a opravě domů
  • Jedná se o zemědělskou oblast s chovem hospodářských zvířat, o které je potřeba se rovněž postarat

Z aktuálního monitoringu stavu ve 14 vesnicích vyplývá, že ve 305 domácnostech žije 626 osob, 30% domů má poničené střechy, 32% má narušenu statiku domu a zdi. 46% lidí stále bydlí v poškozených a rizikových domech, 23% osob přebývá v garáži, ve stáji či u sousedů, téměř 7 % přežívá v autě, 10% osob žije v náhradním přístřeší typu unimo buňka či obytný přívěs za auto, přibližně 14% zůstává mimo zasaženou oblast u svých příbuzných a známých.

Zemětřesením byly poškozeny také studny, na jejichž zdroji vody je většina místních obyvatel závislá – to znesnadňuje nejen dodávku pitné vody pro lidi a zvířata, ale také udržování potřebné úrovně hygieny. Dobrou zprávou je, že humanitární pomoc z Chorvatska i řady dalších zemí zajistila lidem dostatek jídla, které je dobře distribuováno.

ADRA Chorvatsko řídí v oblasti Glina humanitární i následnou pomoc. Distribuovala pomoc v hodnotě 55 000 EUR (jídlo, hygienické pomůcky, přikrývky, materiál pro rekonstrukce budov). S pomocí organizace ADRA již bylo opraveno 14 střech a také 4 stáje pro zvířata, spolu s dalšími logistickými partnery ADRA vydala 1000 teplých jídel a zajistila lidem 4 unimo buňky. Vlastní operační kancelář v unimo buňce na poli slouží jak ke koordinaci pomoci a k bezpečnému přespávání pracovníků ADRA, tak jako zázemí pro poskytování psychosociální pomoci vyčerpaným lidem.

Práce ADRA Chorvatsko tedy zdaleka nekončí, ani potřeby zasažených lidí zkoušených z mnoha stran. ADRA Česká republika vyhlásila již 30.12. 2020 veřejnou sbírku, která půjde především na zajištění ubytování pro rodiny, které ztratily své domovy. 

Číslo účtu veřejné sbírky: 66888866/0300, variabilní symbol 511. 

Přispět lidem v Chorvatsku můžete i zde.  

Děkujeme těm, kteří jste již na pomoc lidem v Chorvatsku přispěli i vám, kteří tak nyní třeba učiníte.

redakce - AIS 26. ledna 2021 Humanitární pomoc