<< >>

Oddělení dětí oslavuje 25. výročí vzniku Služby dětem v naší církvi. Při této příležitosti zve všechny děti a dospívajíci od 5 do 14 let, aby použili své talenty a zapojili se do festivalu Dětských talentů pro Ježíše.

Téma: Ježíš je můj nejlepší přítel

Kategorie: výtvarná díla, poezie, mediální produkce

Termín: 30. říjen 2020

Všechny příspěvky budou zveřejněné na webové stránce DSŠ. Nejlepší příspěvky (poslané do termínu) postoupí do evropského a celosvětového kola.

Nejedná se o soutěž, ale o výzvu s cílem podpořit děti využit své talenty na oslavu Pána Boha vytvořením těhto děl.

Pravidla a podrobné informace i poslané příspěvky najdete na dss.casd.sk/talent.

redakce - AIS 2. října 2020 Ze života církve