<< >>

Celosvětová Adventistická služba lidem se speciálními potřebami (Adventist Special Needs Ministry) měla být na letošním setkání Generální konference v Indianapolis oficiálně představena pod novým označením jako “Adventist Possibility Ministries” (APM), který již začala používat v průběhu uplynulého roku. Tento název má lépe vystihovat záměr celého hnutí – totiž hledat a podporovat především možnosti a schopnosti lidí se speciálními potřebami, spíše než zdůrazňovat jejich omezení, postižení nebo znevýhodnění.

Nový název je ovšem v podstatě nemožné přeložit z angličtiny do češtiny a slovenštiny tak, aby vystihoval podstatu a dával v našich zemích smysl i širšímu okolí – proto v naší unii (podobně jako v některých dalších zemích v Interpevropské divizi) zůstáváme i nadále u používání dosavadního názvu
(tedy Adventistická služby lidem se speciálními potřebami), který je v našich podmínkách mnohem lépe srozumitelný a rozhodně nám nijak nebrání být plnohodnotnou součástí globální služby APM.

Podílíme se koneckonců právě nyní i na přípravě strategie této služby lidem (a lidí) s mnoha různými typy postižení nebo znevýhodnění v celosvětové církvi adventistů pro období 2021–2025, která bude předložena ke schválení na nejbližším zasedání Genereální konference.

J. Slowík

koordinátor Adventistické služby lidem se speciálními potřebami v ČSU

redakce - AIS 9. září 2020 Církev ve světě