<< >>

Každoročně je podzim v naší církvi časem, kdy společně na celém světe prožíváme čas modliteb a duchovního rozjímání. Letošní modlitební týden, proběhne v termínu od 7. do 14. listopadu.

„Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista.“ (Tt 2,11–13)

Věrnost v křesťanském životním stylu – to je název přednášek týdne modliteb. Během tohoto týdne se budeme zabývat několika důležitými tématy. Začneme Biblí, která tvoří základ životního stylu křesťana. Podíváme se na to, jak hodnoty Božího království formují život křesťana. Budeme se také zabývat vztahem křesťanského životního stylu a sdělovacích prostředků. Dalším tématem je životní styl křesťana a sexualita. Tento mimořádný týden zakončíme článkem: „Život v době konce: křesťanův životní styl a události posledních dnů“.

V přednáškách se nezapomíná ani na naše děti. V druhé polovině materiálu najdete příběhy, které připravilo oddělení dětí naší církve.

Přednášky jsou ke stažení zde.

V sobotu 14. listopadu se bude také konat sbírka pro celosvětové misijní projekty Generální konference.

Přejeme Vám všem Boží požehnání, radost při studiu Božího slova i ze vzájemného společenství, které můžete prožít při modlitebních setkáních.

Peter Čík, Mikuláš Pavlík, Marek Škrla
redakce - AIS 14. října 2020 Ze života církve