Modlitební týden 2022

,
Mt 2022

„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic.“ (J 15,5)

Během letošního modlitebního týdne, který bude probíhat od 5. do 12. listopadu, se budeme zabývat tématem: „Být Ježíšovým učedníkem.“ Ježíš nás zve k tomu, abychom se stali jeho učedníky. Stáváme se učedníky tím, že následujeme Ježíše a vede nás to ke službě druhým lidem? Trávíme s ním čas při studiu Bible, na modlitbě a necháváme se jím vést?

Přednášky modlitebního týdne jsou příležitostí k tomu, abychom „byli s Ježíšem“ (viz Sk 4,13). Každý den můžeme přemýšlet nad tím, co znamená následovat Ježíše Krista a jakým způsobem naplňovat tuto výzvu v praktickém životě.

Přednášky jsou ke stažení na https://www.adventorion.cz/ke-stazeni/modlitebni-prednasky-2022 (Advent č. 8/2022).

V sobotu 12. listopadu se bude konat sbírka modlitebního týdne pro celosvětové misijní projekty Generální konference. Více se dozvíte zde.

Přejeme Vám všem Boží požehnání ze vzájemného společenství, radost při studiu Božího slova a naplnění Božím Duchem při modlitebních setkáváních. V přímluvných modlitbách nezapomínejme na ty, kterých se přímo dotýká válečný konflikt, nebo jsou v ohrožení života.

Související

Tydenkd2023===cz-web_page-0001

Modlitební týden Křesťanského domova 2023

Od 13. do 19. února 2023 proběhne modlitební týden křesťanského domova (dále jen týden KD). Pro letošní rok jsme zvolili téma „Manželské kontrasty“. Celý týden se tak budeme moci zamýšlet nad tím, zda navzdory odlišnostem můžeme v našich manželstvích budovat harmonické vztahy.    Stejně jako každý rok pro Vás i letos...
čti dále
Čík_harastej03

Jediným skutečným lékařem nás všech je Bůh

Pro naši církev se po delším období znovu naskytla příležitost, abychom mohli vyslat do kaplanské služby kazatele, aby vykonával duchovenskou službu v armádě České republiky. Tomáš Harastej nastoupil 1. října 2020 jako vojenský kaplan k 15. ženijnímu pluku v Bechyni. Tomáš je ženatý a je otcem dvou synů. Tome, nejdříve se...
čti dále