Proběhla druhá část konference ČSU

,
12.5.24 (1044)

V neděli 12.5. dospěl letošní konferenční rok ve své pracovní části do finále. V Brně v kulturním centru Rubín, se setkalo 204 delegátů ze všech tří sdružení, aby druhou částí konference ČSU dokončili maraton letošních konferenčních jednání. Delegáty úvodem oslovil z Božího slova Mario Brito (předseda Interevropské divize CASD), který připomněl text z 12. kapitoly knihy Římanům, ve kterém apoštol Pavel vyzívá k přinášení sebe sama jako živé, svaté a Bohu milé oběti, neboť to je podstata pravé Bohoslužby. V následujícím čase pak zazněly zprávy z institucí a oddělení církve. Slyšet je takto všechny najednou, znamená uvědomit si velký rozsah činnosti, který naše církev v posledních pěti letech realizovala.

Nedlouho po začátku zazněl návrh jmenovacího výboru a následně byli zvoleni: David Čančík jako tajemník ČSU a Marek Škrla jako hospodář ČSU, oba s přibližně 95% podporou přítomných delegátů. Pak následovala volba nového výboru ČSU, který byl navržen a zvolen v tomto složení:

Administrativa:

  • Peter Čík, David Čančík, Marek Škrla

Předsedové sdružení:

  • Vít Vurst, Daniel Dobeš, František Kolesár.

Kazatelé:

  • ČS CASD: Petr Adame
  • MSS CASD: Pavel Kostečka
  • SZ CASD: Pavel Moudrý.

Laici:

  • ČS CASD: Eduard Forejt, Tomáš Matějíček, David Staš.
  • MSS CASD: Ján Soviš ml., Martin Cihlář, Bohumil Sznapka, Marek Vašíček.
  • SZ CASD: Dana Horeličanová, Milan Nosáľ ml.

Dalším výborem, který pracoval souběžně s konferenčním jednáním, a samozřejmě již mnoho hodin před ním, byl výbor pro změnu Ústavy. Díky jeho návrhu doznala po hlasování ústava církve řady změn, které tento klíčový dokument opatřily aktuálními formulacemi, pojmy a upravily praxi, která odpovídá současným podmínkám a potřebám. Posledním výborem pak byl výbor pro pověření, který udělil na následujících 5 let pověření, povolení nebo čestné pověření zaměstnancům církve a jejich institucí na unijní úrovní a také všem kazatelům, kteří už jsou v důchodu a podle svých možností stále slouží.

Krom těchto návrhů se delegáti zabývali běžnou agendou, jenž byla oproti prvnímu zasedání doplněna o tři návrhy, které vzešly z konference ČS. Delegáti tak diskutovali a rozhodovali témata týkající se vzdělávání kazatelů i dalších aktivních lidí v církvi v problematice služby lidem z komunity LGBTQ+, to zda je třeba připravit alternativní nebo nové texty pro modlitební týden nebo k předávání evangelia mladým. Konference také vyjádřila potřebu více se věnovat mediální komunikaci církve a vyjádřila vůli, aby došlo k úzké spolupráci mezi oddělením komunikace, misie  a mediálních center.

Před 18 hodinou ukončil krátkým oslovením přítomných delegátů Peter Čík (předseda ČSU) druhý jednací den konference. Když se pokusíme ohlédnout za tím vším, jak letošní konference vypadaly, pak mohu jen vyjádřit vděčnost Bohu, za atmosféru, která na této, ale i těch dalších konferencích, vládla. Věřím, že jsme se rozjížděli do svých domovů s pocitem dobře udělané práce. Diskutovali jsme a rozhodovali o všem, co je v současnosti klíčovou výzvou církve. Diskuse byla věcná a v naprosté většině vedená v bratrském duchu. Děkujeme proto všem, kteří se nejen podíleli na přípravě celé konference, ale i všem delegátům, kteří spoluvytvářeli velmi dobrou atmosféru. Věřím, že Hospodin nyní požehná i snahu veškerá rozhodnutí uvést v život, tak abychom byli církví srozumitelnou a aktivně komunikující, sloužící a smysluplnou. Kéž nám v tomto Hospodin požehná.   

David Čančík

Související

16-9

Konferenční sobota 2024

Zveme Vás na slavnostní sobotní bohoslužbu u příležitosti konference Česko – Slovenské unie a konferencí Českého, Moravskoslezského a Slovenského sdružení, která se bude konat 8. června v Brně na Výstavišti od 10:00. Hostem bude předseda Interevropské divize Církve adventistů sedmého dne Mario Brito, který nás v dopolední části pobožnosti osloví...
čti dále
Plakat_novy_rocnik_kombinovaneho_studia_2024 small

Adventistický teologický institut zve ke studiu adventistické teologie

Stejně jako před dvěma tisíci lety i dnes nám Pán Bůh projevuje velkou milost, že je ochotný s námi nedokonalými a chybujícími lidmi spolupracovat ve svém plánu záchrany lidí, kteří žijí v našem okolí. Zve nás do služby, která může mít různé formy. Může se jednat o zaměstnání nebo dobrovolnictví,...
čti dále