<< >>

Adventisté sedmého dne se vždy hrdě hlásili, spolu s ostatními protestantskými křesťany, ke známému reformačnímu heslu „Sola Scriptura“, které už od svého počátku vyjadřovalo myšlenku, že právě Písmo, zjevené Boží Slovo, má být pro křesťany výhradním autoritativním základem všeho učení a měřítkem duchovní zkušenosti.

Jak je tedy možné, že všichni čteme stejnou Bibli, a přesto jí vždy nerozumíme stejně? Je to snad tím, že by byla tato knihy sama o sobě příliš složitá a nesrozumitelná? Nebo je ten, kdo jí rozumí jinak než já, méně duchovní a odmítá jasné Boží poselství? Nebude problém spíše v tom, že biblické texty čteme někdy povrchně, nepozorně, a snažíme se v nich najít hlavně to, co bychom si tam přáli vidět? A jak ji tedy číst, abychom skutečně porozuměli tomu, co jejím prostřednictvím chtěl Bůh lidem říct?

To vše jsou praktické otázky, nad kterými by se přirozeně měl uvažovat každý čtenář Bible. Otázky, kterým se v následujících třech měsících bude věnovat také Sobotní škola – dlouhodobý program biblického vzdělávání v rámci Církve adventistů.

Základní studijní materiály, které jsou na toto téma připraveny, připravili dva bratranci, původem z Německa – Frank a Michael Haselovi. Oba využívají své profesní specializace, aby čtenářům a studentům pomohli vnímat Bibli v její šíři, jedinečnosti a kráse – Frank z pohledu teologa-biblisty, Michael z pohledu zkušeného křesťanského archeologa.

I když dnes není jisté, kdy přesně bude možné znovu zorganizovat studijní skupiny Sobotní školy, které bývají obvykle součástí sobotních bohoslužeb všech adventistických sborů, všechny potřebné studijní poklady jsou stále k dispozici na českém webu Sobotní školy.

Zároveň internetová televize HopeTV nabízí doprovodný seriál Bible pro dnešek, který ve 13 dílech nabídne rozhovory Jindřicha Černohorského a Oldřicha Svobody právě na téma „Jak lépe porozumět Bibli“. A pro ty, kteří by chtěli ve svém osobním studiu jít ještě kousek dál, připravilo vydavatelství Advent-Orion, ve spolupráci s Adventistickým teologickým institutem, novou knihu Hanse K. LaRondella a Jona Pauliena „Tu se jim otevřely oči… : Ježíšova interpretace starozákonního poselství“.

redakce - AIS 30. března 2020 Ze života církve