Teologická konference ATI 2022

,
Ati konference 2022 banner

„A tak církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval.“ (Sk 9,31)

Jednou z důležitých charakteristik rané církve je růst. Abychom nepodléhali pokušení růst zjednodušovat na prosté matematické úkony, tak text říká, že církev rostla vnitřně i navenek a vzrůstala počtem. Téma růstu tak před nás klade celou řadu otázek. Rosteme jako církev? Jaké jsou druhy růstu? Proč rosteme nebo proč nerosteme? A pokud nerosteme, lze něčím růst podpořit nebo mu naopak bránit? Tyto a podobné otázky si chceme klást na teologické konferenci, kterou pořádá Adventistický teologický institut.

Součástí konference budou přednášky, následné diskuze a závěrečná panelová diskuze. Přednášející nepřichází z pozice těch, kteří mají hotový recept, ale jako součást církve, která má své silné i slabé stránky, o kterých chceme společně diskutovat. Marek Harastej se bude věnovat obecně otázce růstu a druhů růstu v Bibli. Oldřich Svoboda si bude klást otázku, nakolik lze novozákonní modely růstu aplikovat na dnešní dobu. Michal Balcar s námi krátce zrekapituluje pohledy na evangelizaci v církevních dějinách. Lukáš Jureček a Jan Libotovský se zaměří na sbory v naší unii, které rostou, a budou hledat tajemství jejich růstu. Tomáš Dymáček představí svůj výzkum zaměřený na mladé lidi v naší církvi a František Kolesár se bude věnovat tématu, co je tzv. novým normálem po covidu.

V diskuzních skupinách se budeme věnovat výzkumu Tomáše Dymáčka, otázce církve po covidu nebo hledání osobní motivace pro evangelizační práci. Každý si bude moci vybrat téma, které mu je blízké a které ho zajímá.

Celou konferenci zakončí panelová diskuze se všemi řečníky.

Konference je naplánována na neděli 13.11.2022 ve sboru Brno-Střední na ulici Střední 10 a začíná v 9:00. Konec je plánovaný na 17:00. Účastnický poplatek 100 Kč zahrnuje cenu za sborník KOINONIA, který po konferenci obdrží všichni účastníci a příspěvek na pohoštění. Přihlašovat se je možné do 6. 11. 2022 zde.

Těšíme se na setkání a společné tázání po růstu církve.

Ati-rust-cirkve-teologicka-konference

Související

Tydenkd2023===cz-web_page-0001

Modlitební týden Křesťanského domova 2023

Od 13. do 19. února 2023 proběhne modlitební týden křesťanského domova (dále jen týden KD). Pro letošní rok jsme zvolili téma „Manželské kontrasty“. Celý týden se tak budeme moci zamýšlet nad tím, zda navzdory odlišnostem můžeme v našich manželstvích budovat harmonické vztahy.    Stejně jako každý rok pro Vás i letos...
čti dále
Christian group praying together around wooden table with open b

10 dnů modliteb 2023

„Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený Hospodinův oltář.“ 1. Královská 18,30 Ve dnech 11. až 21. ledna 2023 pořádá naše církev po celém světě Deset dnů modliteb za vylití Ducha svatého. Tématem setkávání v průběhu těchto dnů je „Zpátky k oltáři – vytvoření místa pro Boha“. Uspěchaný a ustaraný. Rozbouřený...
čti dále