Ukrajina – půl roku pomoci. ADRA začíná s přípravami na zimu.

,
Adra30_cover_web_1000x563 small

Již půl roku pomáháme lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině. Za tu dobu jsme dopravili do 19 ukrajinských oblastí přes 620 tun humanitární pomoci, kterou převezlo 47 kamionů. Stále vypravujeme 2 kamiony týdně. Ve spolupráci s ADRA Ukrajina se podílíme také na evakuaci lidí z rizikových oblastí, od začátku konfliktu jsme přepravili více než 8000 osob z bombardovaných měst na bezpečnější území.

Potřeba pomoci na místě neklesá, naopak s blížící se zimou bude narůstat.

„Největší nedostatek pociťují samozřejmě regiony, kde přímo probíhají boje nebo se nacházejí v blízkosti kontaktní linie. V těchto oblastech nefungují trhy, nebo jen v omezené míře. Předpokládáme, že v zimě se opět navýší počet uprchlíků a vnitřně vysídlených osob. Proto se už teď na zimu připravujeme. Snažíme se posílit komunitní centra pro vnitřně vysídlené osoby na Ukrajině, ale i naše dobrovolnická centra v Česku,“ přibližuje situaci Andrej Arvensis, projektový a finanční manažer zahraničních projektů ADRA.

Distribuce potravin (rýže, pohanka, ovesné vločky, těstoviny, masové konzervy atd.) a nepotravinového zboží jako jsou hygienické potřeby, spacáky apod. probíhá na třech úrovních: potřebné produkty zavážíme jednak do osvobozených oblastí pod kontrolou ukrajinské vlády, kde trhy částečně fungují, ale nedokáží pokrýt všechny potřeby obyvatelstva. Druhým distribučním kanálem jsou tzv. „hot spoty“ v blízkosti aktivních bojů či přímo v bombardovaných městech, kde je dostupnost základních komodit buď velmi omezená, nebo vůbec žádná. A zatřetí materiální pomoc putuje i do tzv. komunitních center (skupinových zařízení pro vnitřně vysídlené osoby).

ADRA ČR shromáždila na pomoc lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině zhruba 210 mil. Kč.

Tyto finanční prostředky pochází jak z darů od veřejných a komerčních subjektů, tak z velké části i z veřejné sbírky SOS ADRA – Pomoc Ukrajině, na kterou přispěli a stále mohou přispívat soukromí dárci a dárkyně. Ve sbírce se do dnešního dne podařilo vybrat přes 98,5 mil. Kč. Ze všech získaných prostředků již bylo využito 99 mil. Kč, a to především na výše zmiňovanou materiální pomoc, nákup dopravních prostředků pro evakuaci osob, domácí projekty v Česku i na finanční příspěvky nejvíce zasaženým rodinám.

Jak moc je tato pomoc na místě vítaná potvrzuje Olena Slobodianiuk, která uprchla z Chersonu do bezpečnější části Ukrajiny: ADRA pro nás byla jako světlo na konci tunelu. Neměli jsme žádnou naději a nevěděli jsme, na koho se obrátit. Vaše organizace nám velmi pomohla a podpořila nás v těžké chvíli. Jsme vám velmi vděční.“

Kromě pomoci přímo na Ukrajině realizujeme i řadu aktivit pro uprchlíky v Česku. Dobrovolnická centra ADRA se od začátku války podílela na asistenci nově příchozím v rámci Krajských asistenčních center na pomoc Ukrajině. Jen v Moravskoslezském kraji se prostřednictvím dobrovolnických center v Ostravě, Frýdku-Místku a Havířově zapojilo 1293 dobrovolnic a dobrovolníků, kteří pomoci věnovali 16 322 hodin (680 dní). Pomáhali na nádražích, s registracemi, chodem asistenčních center, výdejem humanitární pomoci, ale třeba i s hlídáním dětí či tlumočením. V posledních týdnech se dobrovolnická centra zaměřují především na integraci uprchlíkůjazykové kurzy, volnočasové aktivity či konverzační setkávání. Pomáhá nám 200 dobrovolnic a dobrovolníků. Jen do jazykových kurzů se zapojilo již více než 1600 nově příchozích lidí z Ukrajiny a do volnočasových aktivit přes 2000 dospělých a dětí.

Děkujeme vám všem, kteří jste během uplynulého půl roku nezůstali stát stranou a pomohli jste finančním darem, materiálně, osobně či modlitbou někomu z těchto potřebných lidí.

Mat 25,40: Král jim odpoví: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě.‘ 

Děkujeme.

Za organizaci ADRA

Martina Špinková

Související

Adrabeh_banner_cover_aktualita_1000x563

ADRAběh 2022 Běžím proti samotě

Zveme vás srdečně na 9. ročník ADRAběhu.Letos je poprvé věnován pomoci lidem v České republice, konkrétně na zmírnění osamělosti seniorů a seniorek. V rámci Evropy se Česko řadí mezi země s nejvyšším podílem osamělých seniorek a seniorů. V samostatných jednočlenných domácnostech žije kolem 750 tisíc starších lidí. Výtěžek ADRAběhu 2022 přispěje...
čti dále
Image002

BanglaKids: ADRA nabízí volnou pozici

Znáte program BanglaKids? Tento projekt na podporu vzdělávání školáků v Bangladéši si získal své příznivce a dárce mezi našimi bratry a sestrami již před 22 lety. Moc rádi bychom našli šikovného specialistu či laskavou specialistku, který/á by o naše dárce BanglaKids pečoval/a a pomáhal/a tak naplnit záměr projektu: co nejméně bangladéšských...
čti dále