V osade Rakúsy bolo pokrstených 42 sestier a bratov

,
295630401-493904139401427-554755096978272998-n-1

Pod Tatrami, v Osade Rakúsy vzniklo 28.2. 2015 za zvláštnych okolností nové kresťanské spoločenstvo. Podmienky života v tejto rómskej osade sú veľmi ťažké. Naši spoluveriaci si vzájomne pomáhali ako vedeli, ale nemali svoje priestory na zhromažďovanie. Cirkev sa rozhodla podporiť ich snahu vybudovaním misijného pastoračného centra s modlitebňou, ktorá bola slávnostne otvorená v sobotu 27.10. 2018.

(Viac z histórie založenia zboru v Osade Rakúsy si môžete prečítať na tomto odkaze.)

V súčasnosti je kazateľom tohto zboru Milenko Vučetić, ktorý v regióne pôsobí necelý rok. V nadväznosti na prácu svojho predchodcu, kazateľa Jozefa Pista, so svojimi spolupracovníkmi z miestneho zboru, po intenzívnom štúdiu Písma svätého pripravil k biblickému krstu ponorením niekoľkých spoluveriacich. Slávnostná bohoslužba spojená s krstom sa uskutočnila v sobotu, 30. júla 2022, v priestoroch modlitebne v Osade Rakúsy. Pokrstených bolo 42 nových bratov a sestier (pravdepodobne je to najvyššie číslo krstencov v novodobých dejinách Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa).

Na pozvanie miestneho kazateľa pomáhal pri krste predseda Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, Mikuláš Pavlík. „Celá sobota sa niesla v znamení radosti, spontánnosti, spevov, aj sĺz dojatia. Po skončení sme prijali pozvanie na spoločné jedlo. Bolo mi s vami všetkými veľmi dobre a ďakujem za nezabudnuteľnú sobotu!“, napísal Mikuláš Pavlík na svojom blogu.

Vyjadrujeme veľkú vďačnosť predovšetkým Pánu Bohu za túto úžasnú skúsenosť. Ako cirkev sa naďalej modlíme za evanjelizáciu spojenú s praktickou službou, ktorú obetaví spoluveriaci realizujú pod vedením kazateľa Milenka Vučetića medzi rómskou komunitou. Neustále hľadáme spôsoby, ako najlepšie podporiť ich zapálenie pre zvestovanie evanjelia v týchto špecifických podmienkach. Modlíme sa aj za spolupracovníkov, ktorí by boli citliví na volanie Ducha Svätého a rozhodli sa odovzdať svoje schopnosti pre túto službu.

Související

Vlcsnap small

Výzva k pomoci a modlitbám za Ukrajinu

„Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.“ Matouš 5,6.7 S velikými obavami sledujeme eskalaci válečného konfliktu na Ukrajině, který s sebou přináší ty nejhorší následky v podobě umírání, zranění a ničení měst i vesnic. Mnozí lidé jsou v ohrožení života a dostávají...
čti dále
Jsme-spolu-prosinec-2020-ii-724x1024

JSME SPOLU prosinec 2

Sbor Církve adventistů sedmého dne Praha-Smíchov zve k večerním setkáním s názvem JSME SPOLU.
čti dále