Zasedání výboru unie v Bratislavě 27. 11. 2022

,
Adventist-cs-centered-denim-1

Zasedání výboru Česko-Slovenské unie se konalo 27. listopadu 2022 v Bratislavě za přítomnosti předsedy Interevropské divize Maria Brita.

Bratr Brito připomněl, že žijeme v době, kdy většinová společnost sice neprojevuje zájem o hledání pravdy, ale přitom je citlivá na praktické projevy křesťanského života. Jako církev chceme tímto způsobem svědčit o Kristu a sloužit.

Administrativní rozhodnutí

Volba členů přípravného a programového výboru pro slavnostní sobotu konference ČSU a sdružení v roce 2024

 • Výboru unie schválil vytvoření dvou výborů v následující podobě:
  • Přípravný a realizační výbor: L. Michálek, M. Škrla, P. Čík, D. Čančík, L. Jureček, D. Márföldi, M. Babka, T. Hajdušková
  • Programový výbor: V. Vurst, Š. Stašová, L. Kysela, L. Jureček, N. Duranová, P. Čík, F. Kolesár, M. Pavlík, L. Michálek, D. Maďa

Úprava harmonogramu termínů konference v roce 2024

 • Konference Česko-Slovenské unie se bude konat v termínech 3. března a 12. května 2024.

Projekt Adventistické služby lidem se speciálními potřebami

 • Výbor unie schválil projekt, který je zaměřen na komplex aktivit Adventistické služby lidem se speciálními potřebami v Česko-Slovenské unii. Jeho hlavním cílem je zprostředkovávat pozvání k následování Ježíše Krista lidem s různými druhy speciálních potřeb, seznamovat je s Božím slovem, zvát je do společenství jeho lidu a zároveň otevírat naši církev pro přijímání takových lidí bez zbytečných bariér a předsudků tak, aby se stávala pro tyto lidi plně inkluzivním křesťanským společenstvím (jak je vyjádřeno i v nové sekci kapitoly 8 Církevní příručky, schválené na zasedání Generální konference v roce 2022). Církev těmto lidem pomáhá v naplňování jejich potřeb a také ve využívání jejich obdarování a schopností v církevním společenství i mimo něj.

Christ for Europe

 • Předseda církve M. Pavlík informoval členy výboru unie o projektu Generální konference uspořádat na území Česko-Slovenské unie evangelizační akci Christ for Europe. Akce je naplánovaná na 12.–27. května 2023. Jedním z cílů akce je zapojení členů církve do šíření evangelia např. v malých skupinkách a celý projekt je dobrovolný. Předseda Generální konference Ted Wilson bude řečníkem v Praze. Organizátorem je Adventist World Radio. Tato aktivita bude nabídnuta sborům, aby využily tento projekt dle svého uvážení.

Personální rozhodnutí

Koordinátor INRI Road

 • Výbor unie jmenoval Janu Polehna jako koordinátorku vybraných unijních projektů INRI Road, které spadají pod unijní oddělení mládeže.

Ordinace kazatele Y. Chebana

 • Byla schválena ordinace kazatele Y. Chebana, původem z Ukrajiny, kde sloužil asi 14 let v Krymské oblasti a zároveň byl vedoucím mládeže v místní oblasti. Po anexi Krymu v roce 2014 se dostal do České republiky. České sdružení ho zaměstnalo jako kazatele rusky mluvícího sboru od 1. 1. 2022.

Hospodářská rozhodnutí

 • Hospodář Česko-Slovenské unie M. Škrla představil návrh Finanční komise a návrh rozpočtu na rok 2023, který byl schválen.
 • Výbor unie schválil návrh na dokončení nutných oprav v areálu Sázava.
 • Vedení Česko-Slovenské unie seznámilo členy výboru unie s návrhem transformace Štúdia nádej, s.r.o., na oddělení církve, podobně jako v případě Mediálního centra v České republice, které v minulosti také prošlo transformací.
 • Výbor unie schválil, aby prodejní cena Průvodce studia Bible (materiál sobotní školy) byla pro rok 2023 50 Kč v ČR a 2,5 EUR v SR.
 • Výbor unie schválil, aby prodejní cena časopisu Advent zůstala ve výši 30 Kč v ČR a 1 EUR v SR.

Plán akcí návštěv a cest do zahraničí

 • Výbor unie přijal předložený plán akcí na rok 2023.

Příští setkání výboru unie 23. dubna 2023 na Sázavě.

Související

Img-4656

Zpráva z jednání 15. výboru Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne

Pracovní část konference Česko-Slovenské unie Výbor Česko-Slovenské unie schválil záměr návrhu Unijní rady, aby se nejdříve konala v průběhu jednoho dne první část konference unie, která se bude věnovat především volbě administrátorů, případně změnám ústavy, následně budou jednat konference jednotlivých sdružení a poté proběhne v průběhu jednoho dne druhá část...
čti dále
Adventist-cs-centered-denim-1

Zpráva z jednání 14. výboru Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne

Dne 24. 5. 2022 se konalo zasedání výboru Česko-Slovenské unie v budově sboru Brno Střední. Na úvod jednání oslovil členy výboru zamyšlením z Božího slova koordinátor oddělení evangelizace Česko-Slovenské unie Jan Libotovský. Zároveň také představil vizi, plány a přehled různých aktivit i projektů z oblasti evangelizace. Poté se pokračovalo v projednávání administrativních bodů...
čti dále