Zasedání výboru unie v Brně 23. 5. 2021

,
Adventist-cs-centered-denim-1

Dne 23. 5. 2021 se konalo mimořádné zasedání výboru Česko-Slovenské unie v budově sboru Brno Střední. Již déle než rok probíhala jednání prostřednictvím videokonference. Nyní se členové výboru mohli sejít osobně, protože vládní nařízení v důsledku pandemie umožnila osobní setkání.

Na úvod jednání oslovil kazatel Vlastimil Furst členy výboru zamyšlením z Božího slova. Zaměřil se na biblický text Gn 6,8–12, který zdůrazňuje myšlenku, že Noe našel milost u Hospodina. Milost se hledá i nalézá, podobně jako hledači nalézají vzácný poklad. Noe chodil s Bohem, a přitom žil svůj běžný, každodenní život. Byl spravedlivý a bezúhonný, ale pouze Boží milost mu přinesla věčný život. Církev je společenstvím, kde je Boží milost základem biblického učení. O tuto milost se můžeme dělit s ostatními.

Mimořádný výbor unie se konal především kvůli jednomu bodu agendy zaměřenou na efektivnější organizační uspořádání církve.

 • Předseda Česko-Slovenské unie Mikuláš Pavlík v prezentaci shrnul chronologii naplňování bodu a kvůli efektivnější diskuzi zpřehlednil všechny alternativy možného organizačního uspořádání ve vztahu k rozhodnutí konference o efektivitě církve. Poté se výbor seznámil se závěrečnou zprávou konzultanta společnosti FBE Praha s.r.o., ve které se doporučuje „neměnit stávající uspořádání minimálně pokud se nezmění sentiment v jednotlivých sdruženích“. Zároveň ale naznačuje konkrétní doporučení na její efektivnější fungování.
 • Následně proběhla široká diskuze s mnoha doplňujícími otázkami k tématu. Na základě předchozího rozhodnutí výboru, že při výběru efektivnějšího organizačního uspořádání je třeba zaměřit se na dopad na životy sborů a okrsků (předseda ČS také tlumočil stanovisko Rady Západočeského okrsku) a na základě toho, že konference MSS a SZ se k bodu konference písemně vyjádřili a výbor ČS poslal před mimořádným výborem písemné stanovisko jako návrh k naplnění rozhodnutí konference ČSU, bylo přijato rozhodnutí, že předseda výboru unie bude jednotlivé výbory sdružení (případně okrsky a kazatele) informovat o aktuálním průběhu naplňování uvedeného bodu a zároveň si výbor vyžádá jejich stanoviska a podněty k možným alternativám. Mimořádný výbor byl tímto rozhodnutím procedurálně přerušen a bude pokračovat po absolvování požadovaných setkáních s výbory, okrsky a kazateli. Administrátoři unie byli zároveň pověřeni, aby se setkali se všemi administrátory jednotlivých sdružení ve dnech 6.–7. června 2021 a připravili návrh ohledně dalšího postupu.
 • Konkrétně bylo domluveno, že výbory sdružení budou informovány o procesu řešení bodu efektivity církve a o výsledcích dosavadních jednání 12. a 13. června 2021, případně přes zoom na mimořádném zasedání. VČSU se bude znovu věnovat tomuto tématu na svém zasedání 19. září 2021.
 • VČSU schválil také následující úkoly:
  • porovnání jednotlivých modelů organizační struktury církve z ekonomického hlediska,
  • zpřehlednění úspor za předcházející období (2009–2021), kdy došlo ke snížení počtu zaměstnaneckých úvazků a finančních nákladů v administrativě ČSU,
  • provedení analýzy institucí ČSU.

Dále byly na programu jednání následující body agendy:

Working Policy – dodatek ohledně delegátů Generální konference

 • Výbor unie vyjádřil souhlas s návrhem Generální konference ohledně dodatku ve Working Policy (Pracovní směrnice GK)
  • Všeobecně platí, že řádně zvolaná nebo mimořádná konference Generální konference se bude konat vždy na konkrétním místě a za osobní účasti delegátů. Mohou však nastat okolnosti, že delegáti se na žádost výboru Generální konference zúčastní zasedání pomocí prostředků elektronické komunikace, přes které se budou všichni účastníci navzájem slyšet. Tento způsob komunikace je rovnocenný s osobní přítomností a účastí na takovém setkání. Předání hlasu na dálku bude mít stejnou platnost, jako by se delegáti setkali a volili na konkrétním místě.

Prodej a nákup bytu ve Slovenském sdružení

 • Na jednání výboru Slovenského sdružení byl schválen prodej třípokojového bytu v Michalovcích, Výbor schválil také zakoupení čtyřpokojového bytu po kompletní rekonstrukci. Důvodem je řešení bytové otázky kazatele v této oblasti. Nákup i prodej nemovitosti byl řádně projednán výborem Slovenského sdružení a rozdíl ceny pokryje Slovenské sdružení z příslušného fondu.

Příští setkání Výboru unie se bude konat 19. září 2021.

Zapsal: Peter Čík

Související

Banner web konfrence muzu

Víkend pro mladé páry na Visalajích

Od 17. – 19. 9. zveme mladé manželské pády do 7 let od sezdání na víkend s Mgr. Milenou Mikulkovou na téma: Proměny manželství. Cena je 2200 Kč/pár, chůva 700 Kč, dítě do 3 let zdarma. Platby posílejte na účet MSS CASD č. 1644247329/0800 var. symbol 161021003. Možno uhradit pobyt...
čti dále
Adventporta

Zveme na akci Adventporta 2021

Sobota 11. září je příležitostí, kdy se opět rozezní nádvoří zámku v Kuřimi písněmi. Akce, jejíž tradice začala před mnoha lety, je stále milým setkáním pro hudebníky i posluchače, kteří chtějí prožít nejen sobotní odpoledne s písněmi. Hostem je Marek Škrla. Více informací naleznete v pozvánce.   Za organizátory zve a na setkání...
čti dále