<< >>

V neděli 20. 9. 2020 se sešel Výbor Česko-Slovenské unie v rámci videokonference. Agenda jednání měla následující body:

Základní dokument o kaplanské službě

  • Byl představen a schválen upravený Základní dokument o kaplanské službě.

Rozhodnutí Výboru českého sdružení ohledně nástupní praxe Pavla Edera

  • Pavel Eder byl přijat do nástupní kazatelské praxe do Českého sdružení na poloviční úvazek a na další poloviční úvazek bude pracovat v Mediálním centru česko-Slovenské unie.

Zahraniční cesta vedoucího mládeže Česko-Slovenské unie

  • Výbor unie schválil zahraniční cestu Daniele Kašlíka na divizní poradu unijních vedoucích mládeže v Bernu (Švýcarsko) v termínu16.-19. 11. 2020.

Vedoucí Klubu Pathfinder Roman Buchtel

  • Roman Buchtel je zaměstnán jako vedoucí Klubu Pathfinder na poloviční úvazek při Česko-Slovenské unii od 1. 9. 2020.

Efektivní model církve

  • Na výboru unie byl představen již v pořadí další rozsáhlý podkladový materiál k tématu efektivita církve, který zpracoval předseda výboru na základě požadavků jeho členů. Popisuje mnohem podrobněji organizační a ekonomické výhody i nevýhody potencionálních organizačních alternatív unie – unie sborů a tzv. švýcarského modelu. Členové výboru se shodli na tom, že o tak důležité téma se nebude obšírně diskutovat ani hlasovat v rámci virtuální výborové platformy, ale osobně buď na řádném nebo mimořádném zasedání, jen co to situace dovolí. S ohledem na to, že Holandská unie přecházela v posledních desetiletích transformací unie sdružení na unii sborů, která byla formálně ukončena v roce 2016, předseda unie nabídl možnost kontaktovat předsedu této unie, aby zjistil pro členy výboru aktuální zkušenosti s tímto procesem.

Zpráva revizní komise za rok 2019

  • Byla představena zpráva revizní komise ohledně hospodaření Česko-Slovenské unie.

Schválení směrnice pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců

  • Výbor unie schválil směrnici pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců církve, kterou představil hospodář Česko-Slovenské unie.

Příští jednání Výboru unie je naplánované na 29. 11. 2020 v Brně.

redakce - AIS 27. září 2020 Ze života církve