<< >>

V sobotu 3. října se konečně podařilo uskutečnit dlouho plánovaný program
s prezentací Adventistické služby lidem se speciálními potřebami v jihlavském sboru.

Kvůli jarní karanténě musel být původní termín zrušen a navzdory aktuálně platným ochranným opatřením (roušky, odstupy, zvýšená hygiena) – a přes celkově menší počet lidí navštěvujících v současné situaci sbory – jsme byli velmi rádi, že se nakonec setkání vydařilo. Děkujeme všem našim dobrovolníkům, kteří pomáhali se zajištěním tlumočení a přepisu pro neslyšící účastníky – a jihlavskému sboru děkujeme za velmi vlídné přijetí. Přestože z okolí na odpolední program nikdo nezavítal, veříme, že alespoň pro přítomné domácí účastníky bylo (a bude) seznámení s naší službou užitečné…

J. Slowík

koordinátor Adventistické služby lidem se speciálními
potřebami v ČSU

redakce - AIS 12. října 2020 Ze života církve