Církev adventistů chce být vstřícnější a více otevřená pro lidi se speciálními potřebami

,
Asl casd

Nejnovějším a zatím nejvýraznějším projevem toho, že naše celosvětová církev se jednoznačně rozhodla více respektovat a otevřeně přijímat lidi se speciálními potřebami, je takřka jednomyslné odsouhlasení návrhu na zařazení nového článku o Adventistické službě lidem se speciálními potřebami do Církevního řádu při letošním červnovém jednání Generální
konference v severoamerickém St. Louis.

Přestože služba lidem se speciálními potřebami nemá ambice být novým církevním oddělením, ale zůstává nadále spíše hnutím a iniciativou v rámci církve, doporučuje nyní náš Církevní řád mimo jiné pověřit ve sborech jejím vedením a koordinací někoho, kdo má zkušenosti nebo dokonce vzdělání související s touto oblastí – a nejlépe přímo zástupce některé ze skupin lidí se speciálními potřebami. Jeho úkolem má být především empatická podpora a zplnomocňování členů a přátel se speciálními potřebami ke službě a hledání příležitostí pro jejich aktivní zapojení do života sborového společenství. Ve větších sborech může být ustaven dokonce koordinační výbor pro tuto službu, který se bude zabývat přípravou misijních aktivit zaměřených na lidi se speciálními potřebami, pečovat o dobrou přístupnost a bezbariérovost církevních prostor pro znevýhodněné osoby, případně zajišťovat pro ně dopravu a asistenci při církevních aktivitách a hledat možnosti jejich smysluplného zapojení do vhodných služebností.

Toto důležité rozhodnutí letošní Generální konference je nepochybně významným krokem a signálem, že církev začala brát službu lidem se speciálními potřebami opravdu vážně. Realita přístupu k těmto lidem bude ale samozřejmě nejvíce záviset na konkrétních jednotlivcích a sborových společenstvích. Věříme tedy, že formální ukotvení této služby v Církevním řádu se stane příležitostí pro ty, kteří cítí povolání se jí prakticky věnovat a bude povzbuzením i pro samotné členy a přátele se speciálními potřebami v jejich aktivním zapojení do života církve.

Tým, který se rozvoji adventistické služby lidem se speciálními potřebami v naší unii intenzivně věnuje už více než sedm let, je připraven podporovat všechny, kdo se rozhodnou jakýmkoliv způsobem na této aktivitě podílet. Základní informace i kontakty naleznete například na webových stránkách bezbarier.casd.cz. Jsme připraveni se za vás modlit, předávat vám zkušenosti, poskytovat vám potřebné informace a konzultační, edukační i další nezbytnou podporu. Vždyť i ze zpráv evangelia víme, že lidé se speciálními potřebami mají v zástupu Kristových následovníků jednoznačně své místo.

Josef Slowík

koordinátor Adventistické služby lidem se speciálními potřebami v ČSU

Související

Mt 2022

Modlitební týden 2022

„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic.“ (J 15,5) Během letošního modlitebního týdne, který bude probíhat od 5. do 12. listopadu, se budeme zabývat tématem: „Být Ježíšovým učedníkem.“ Ježíš nás zve k tomu, abychom se stali...
čti dále
Do konce (003)

Dokument HopeTV o paliativní péči „Do konce“

HopeTV ve spolupráci s oddělením kaplanské služby vyrobila krátký dokumentární film o duchovním doprovázení pacientů s vážným onemocněním. „Paliativní péče je způsob práce s lidmi, kteří mají těžkou nemoc. Je to souhrn podpory a nabídky, abychom lidem s těžkou nemocí zlepšili život. Ať už s nemocí žijí delší dobu nebo...
čti dále