<< >>

Vážení zájemci o studium na Adventistickém teologickém institutu. Prožíváme nelehké období jako společnost, církev i jako jednotlivci. ATI musel zrušit řadu akcí a jiné výrazně změnit. Chceme vás ale ujistit, že nemáme v plánu rušit přijímací zkoušky do dalšího běhu studia teologie ani samotné studium.

Naopak. Chceme vás vyzvat, ať zvážíte své přihlášení. Nejen doba, ve které žijeme, ale i ta která přijde – a která rovněž nebude snadná – bude potřebovat Pána Boha. Chceme se společně učit, jak můžeme lidem Boha představit a pomoci jim mít s ním vztah.

Nevíme, jaká přesně bude forma přijímacích zkoušek ani následného studia, ale víme, že tato doba bude naléhavě potřebovat ženy a muže, kteří chtějí sloužit v Božím díle. Sloužit jako kazatelé nebo jako laici, sloužit slovem nebo kaplanskou službou, ale především nabídnout sebe a své schopnosti Pánu Bohu.

Zveme vás ke studiu teologie.

Přihlášku a další informace naleznete na stránkách ATI.

redakce - AIS 31. března 2020 Ze života církve