<< >>

Adventistický teologický institut vydává elektronický sborník studentských prací studentů.

Nedílnou součástí studia teologie je psaní odborných prací. Zápočtových, oborových, semestrálních, bakalářských. Mají rozdílnou délku, hloubku a samozřejmě i úroveň. Některé dostačují a jiné nedostačují pro splnění úkolu. Jsou mezi nimi ale práce, které jsou jedinečné. Někdy zaujmou svou odborností, jiné tématem a některé přes určité nedostatky originalitou myšlenek. Jedno mají společné. Lítost učitele, že přečtením práce dělá za snahou studenta tečku a práce zmizí v akademickém propadlišti dějin. Někdy je to pro práci jen a jen dobře, ale jindy je to škoda. Jako učitelé Adventistického teologického institutu vám chceme předložit několik prací, u kterých by to byla škoda. Mají samozřejmě své nedostatky, ke kterým prosím buďte tolerantní. V případě, že by to někomu dělalo potíž, nechť si vzpomene na úroveň svých vlastních studentských prací a ve většině z nás se rozhostí hluboké porozumění.

Nevíme, která z prací vás zaujme, ale jedná se o zajímavé texty, které mohou být obohacením pro další studenty i kazatelé s roky praxí.

Plánujeme tímto způsobem zveřejnit některé ze zajímavých prací každý rok.

Nechceme navyšovat náklady, a proto sborník vydáváme pouze elektronicky s jednoduchou grafickou úpravou. Věříme, že i tak svému účelu poslouží.

Děkujeme studentům za zajímavé práce a přejeme jim energii a chuť do dalšího studia.


Marek Harastej
ředitel Adventistického teologického institutu

redakce - AIS 4. února 2021 Nezařazené