<< >>

Milé sestry a bratia, milá Božia rodina, s hlbokým smútkom, no zároveň s nádejou na skoré vzkriesenie vám oznamujeme, že Pán života a smrti si dňa 30. decembra 2020 povolal k dočasnému odpočinku v požehnanom veku 96 rokov našu milovanú sestru Hedvigu Kabovú, manželku zosnulého kazateľa evanjelia, brata Jána Kabu. Sestra Kabová svoj život naplnila neúnavnou láskou a obetavou službou.

Posledná rozlúčka s milovanou maminkou, babičkou, prababičkou, tetou, švagrinou a sestrou v Ježišovi Kristovi sa uskutoční v úzkom rodinnom kruhu dňa 12. januára 2021 o 12:00 na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave. Tam bude uložená k dočasnému odpočinku a bude očakávať na vzkriesenie pri skorom príchode Pána Ježiša Krista – podľa zasľúbenia Písma Svätého, ktorému neochvejne verila.

redakce - AIS 5. ledna 2021 Nezařazené