<< >>

Obracíme se na Vás s prosbou o připojení Vašeho hlasu ve prospěch dobré věci! Jedná se o společnou petici Generální konference CASD a ADRA International pod názvem EveryChild EveryWhere In School týkající se záměru podpořit výrazněji hlas naší církve i Adry na národní i nadnárodní úrovni ve prospěch dosažitelnosti vzdělávání pro všechny děti na světě.

Rychlý podpis on-line i více informací najdete zde.

Podpoře vzdělávání se naše církev věnuje celosvětově již od 19. století organizací výuky i stavbou škol ve vyspělých i rozvojových zemích.  Rovněž organizace ADRA zajišťuje v řadě zemí dostupnost vzdělání pro ty nejchudší. 

Je to právě petice naší církve, která spolu s Adrou chce začít činit postupné změny ve světě v oblasti vzdělávání, jednat se světovými i lokálními leadry, aby to státy začaly brát jako svou finanční a celospolečenskou prioritu zajistit ve svých zemích dětem bez rozdílu alespoň základní vzdělání.

Cílem petice jako “nástroje k většímu hlasu” je získat k 3. 7. 2020 celosvětově 1000 000 podpisů (800 000 lidí se již podepsalo). Za ČR jsme se zavázali přispět 5000 hlasy. 

Pomozte nám toho dosáhnout svým hlasem zde.

Petici mohou podepsat dospělí a děti nad 14 let.

Moc Vám děkujeme.

Vaše ADRA

Pomáhat s Vámi je radost!

redakce - AIS 17. června 2020 Humanitární pomoc