<< >>

„Mezi sociálními projekty, které České sdružení Církve adventistů sedmého dne podporuje, zaujímá terénní pečovatelská a asistenční služba KC Petrklíč, již od roku 2015, výjimečné postavení.

Je to jediná služba registrovaná podle zákona o sociálních službách a zařazená do finančních plánů krajských sítí sociálních služeb, kterou ČS podporuje,“ říká vedoucí oddělení sociální služby při ČS CASD Daniel Hrdinka.

Ročně se Petrklíč stará o více než 50 klientů, kterým poskytuje přes 12 tisíc hodin péče či asistence. Smyslem služby je být na blízku těm, kteří již nezvládají pečovat o sebe a svojí domácnost. Mnohdy Petrklíč spolupracuje s rodinnými příslušníky, kterým svou činností ulehčuje v péči o své blízké.

„Důležité je, že se díky péči v přirozeném prostředí klientů daří klienty udržovat v jejich domovech a v okolí jejich blízkých co možná nejdéle,“ dodává předseda spolku Jakub Fraj.

Petrklíč je úzce propojený s církví, protože v roce 2015 vznikl z popudu členů sboru CASD v České Třebové. Nyní se na jeho činnosti podílí nejen ti, ale i členové například ze sboru v Praze na Smíchově.

„V Petrklíči také nemálo členů církve nachází příležitost se zapojit do práce,
která se pro ně stává zároveň křesťanskou službou bližnímu. A v neposlední řadě, je to právě péče nebo asistence poskytovaná Petrklíčem, kterou si mnoho potřebných seniorů z církve volí jako svou sociální službu,“ uzavírá Daniel Hrdinka.
Více o činnosti Komunitního centra Petrklíč se dozvíte na jeho webu, facebooku nebo ve videu.

redakce - AIS 27. května 2020 Humanitární pomoc, Ze života církve