Vakcíny proti covid-19: otázky a odpovědi

,
Adventist-cs-centered-denim-1

Níže můžete stáhnout dokument obsahující vyjádření k vakcínám proti COVID-19, které společně vydalo Oddělení zdraví Generální konference, Biblický badatelský institut, Farmaceutická fakulta a Fakulta veřejného zdraví Loma Linda University.

Související

Casd_830x470

Prohlášení výboru unie k aktuální situaci v církvi

Již několik týdnů jsme svědky aktivit jednotlivců či skupin v církvi, kterými reagují na poslední výroky či prezentace některých duchovenských pracovníků Českého sdružení k otázce LGBTQ+. Sepisují se petice, v mediálním prostoru se rozšiřují často neověřené informace a jejich aktéři se spojují s cílem vytvořit tlak na představitele církve, aby uvedené...
čti dále
Adventist-cs--winter

Prohlášení církve k aktuálním událostem

Milé sestry, milí bratři, obracíme se na Vás se základní charakteristikou naší společné cesty víry a naděje, zformulované inspirativně dávno před námi v jednom z dopisů apoštolem Pavlem: „Nemáme zde města zůstávajícího, ale onoho budoucího hledáme.“ (Žd 13,14) V tomto čase plném nejistoty, vzbuzujícím strach a tíseň v srdcích mnohých z nás, chceme společně...
čti dále