<< >>

Sbor Praha Smíchov zve na sérii setkání vážících se k velikonočnímu času.

 

Celé velikonoční období odstartovalo setkáním v pátek 12. 2. s Kateřinou Lachmanovou, která uvedla do problematiky prožití Velikonoc jako křesťanská psycholožka a teoložka s přednáškou Velikonoce v Ježíšových stopách.

 

Na ni bude volně navazovat kázání Soni Sílové na téma Půst, jehož tematika a prožitek může velmi pomoci v duchovní přípravě na Velikonoce a neznamená zdaleka jenom „nejezení“ a trápení se s prázdným žaludkem, jak mnozí vnímáme. Celé kázání bude možné pak prakticky prožít při dobrovolném celosborovém půstu pro duchovní přípravu na Velikonoce, ke kterému bude každý, kdo bude chtít, pozván v týdnu od 21. do 28. března. Další kázání Soni Sílové bude na téma Biblického roku, abychom na základě starozákonních svátků pochopili že i náš „náboženský sborový“ rok může mít praktický hlubší smysl.

 

Další setkání v neděli 29. března bude ryze studijní s Biblí v ruce, kde budeme pod zkušeným vedením teologa Miloslava Žaluda zkoumat Svátostné stolování v Novém Zákoně a hledat zajímavé biblické souvislosti. Toto jediné setkání bude z technických důvodů mimosbor, a to ve sboru Praha 4 – Lhotka, Zálesí 50.

 

V sobotu 4. dubna navečer proběhne vystoupení smíchovského pěveckého sboru a jeho hostů se svátečním slovem. A hned následující neděli – 5. dubna – se uskuteční oblíbená procházka turistického oddílu TOM s velikonoční tématikou.

 

V pátek prožijeme vzácnou chvíli při Pašijovém čtení.

 

Celý dlouhodobý program naší duchovní přípravy a obnovy ukončí sobotní slavnostní velikonoční Památka večeře Páně s novou možností odevzdání se Bohu.

 

Celý tento bohatý program je možná něčím nezvyklým v životě sboru a může být jen novým církevním „plácnutím do vody“ – anebo novým duchovním prožitkem a zpřítomněním si toho, co pro nás dobrý Ježíš udělal. Vnímejte každý z Vás celý program jako nabídku ujít společně kousek cesty blíž ke kříži, který pro každého z nás znamená to nejlepší, co každého z nás mohlo v našich životech potkat.

 

Přejeme Vám všem duchovní požehnání z letošních Velikonoc!

 

Za sbor Praha Smíchov kazatelé

Soňa Sílová a Václav Vondrášek

 
redakce - AIS 24. února 2020 Ze života církve, Ze života sborů