Zasedání výboru unie v Brně 1. 6. 2020

,
Unnamed

Pondělí 1. 6. 2020 ve večerních hodinách se sešel Výbor Česko-Slovenské unie v rámci videokonference, aby projednal aktuální body své agendy. Na začátku oslovil členy výboru předseda Českého sdružení Vít Vurst:

V našich modlitbách se často na Pána Boha obracíme s prosbou: „Pane, dej, ať to dobře dopadne.“ Jsme v pokušení zaměřovat se na sebe, toužíme po ocenění naší práce, hledíme na svůj výkon. Úplně jiný přístup zaujal žalmista, který se modlí slovy: „Ne nás, Hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav pro své milosrdenství a pro svou věrnost.“ (Ž 115,1) Celý Žalm 115 představuje poutní píseň, která se používala v izraelské liturgii. Žalmista vyznává, že ne člověk, ale Bůh je centrem všeho dění. Jsou vyzdviženy jeho vlastnosti jako milosrdenství a věrnost. V závěru Žalmu 115 je zdůrazněno Boží požehnání.

Předseda Česko-Slovenské unie a předsedové sdružení podali zprávu o činnosti církve:

  • Omezení vlády v důsledku pandemie se postupně uvolňují a sbory se začínají scházet k bohoslužbám. 27. 6. 2020 se bude konat v Brně bohoslužba za účasti předsedy unie a předsedů jednotlivých sdružení, kterou bude vysílat HopeTV. Tím se oficiálně ukončí režim online bohoslužeb, které byly realizovány v období pandemie.
  • Na Adventistický teologický institut bylo přijato 16 nových studentů.
  • 15. 6. 2020 se uskuteční setkání správních rad ADRA ČR, Mediálního centra a nakladatelství Advent-Orion ČR.
  • Výbor Interevropské divize (EUD) schválil záměr na otevření divizního magisterského studia v oboru Teologie. Studium by mělo být, bude zahájeno v roce 2022 s výraznou finanční podporou z rozpočtu EUD.
  • EUD schválila ustanovení o vztahu Církve adventistů s. d. k jiným náboženským denominacím. Dokument je zveřejněn na unijních internetových stránkách církve.
  • V jednotlivých sdruženích se postupně obnovují ve sborech bohoslužby s tím, že jsou dodržována bezpečnostní opatření vydaná státem.
  • Na Základní škole Elijáš se uskutečnil online zápis nových žáků do první třídy.
  • Je možné přihlašovat se na Biblický týden ČS, které se uskuteční ve dnech 9.–16. 8. 2020.
  • Kazatelé Slovenského sdružení ve spolupráci s ADRA SR roznášejí vitaminy do domovů seniorů. Probíhá distribuce 15 300 balení vitaminových doplňků do více než 90 domovů pro seniory ve všech krajích Slovenska.
  • Bude se konat Kemp „Mladí pro Ježíše“ (YFJ) v Lučenci v průběhu léta 2020.

Podpora projektů ADRA ČR a ADRA SR

ADRA ČR a SR požádaly o podporu projektů spojených s mimořádnou situací způsobenou pandemií. Výbor unie schválil poskytnutí finančního příspěvku 300 000 Kč pro ADRA ČR a 12 000 EUR pro ADRA SR.

Příští jednání Výboru unie se bude konat 20. 9. 2020 v Brně

Související

Adventist-cs-centered-denim-1

Zasedání výboru unie v Brně 23. 5. 2021

Dne 23. 5. 2021 se konalo mimořádné zasedání výboru Česko-Slovenské unie v budově sboru Brno Střední. Již déle než rok probíhala jednání prostřednictvím videokonference. Nyní se členové výboru mohli sejít osobně, protože vládní nařízení v důsledku pandemie umožnila osobní setkání. Na úvod jednání oslovil kazatel Vlastimil Furst členy výboru zamyšlením z Božího slova....
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Zasedání výboru unie v Brně 18. 4. 2021

Dne 18. 4. 2021 se konalo zasedání výboru Česko-Slovenské unie prostřednictvím videokonference. Hostem setkání byla vedoucí oddělení dětské sobotní školy Lýdia Grešová, která oslovila členy výboru zamyšlením z Božího slova. V návaznosti na biblický text Jb 1-1-5 vyzvedla postoj Joba, Pánem Bohem požehnaného muže, který měl mnoho dětí a příkladně o ně...
čti dále