Zasedání výboru unie v Brně 18. 4. 2021

,
Banner-aktuality-830-415

Dne 18. 4. 2021 se konalo zasedání výboru Česko-Slovenské unie prostřednictvím videokonference. Hostem setkání byla vedoucí oddělení dětské sobotní školy Lýdia Grešová, která oslovila členy výboru zamyšlením z Božího slova.

V návaznosti na biblický text Jb 1-1-5 vyzvedla postoj Joba, Pánem Bohem požehnaného muže, který měl mnoho dětí a příkladně o ně pečoval. Nesl je na modlitbách a obětoval za ně Pánu Bohu. Pán Bůh přesto dopustil na Joba zkoušku, ve které o své děti přišel.

Rodiče jsou zodpovědní za své děti. Ty mohou mít v rodičích dobré vzory, ale to ještě není garancí toho, že zůstanou věrní Pánu Bohu. Podle statistik se mladí rozhodují většinou do 15. roku svého života, zda zůstanou v církvi, nebo ne. Je důležité aktivně se věnovat dětem ve sborovém společenství a vychovávat je k odevzdání pro Krista.


Po úvodní pobožnosti a modlitební chvíli představila Lýdia. Grešová členům výboru unie vizi, plány a činnost unijního oddělení dětské sobotní školy v připravené prezentaci.

Předseda Česko-Slovenské unie Mikuláš Pavlík podal zprávu o setkání členů unijní rady s konzultační společností FBE ohledně prověření struktury církve. Z tohoto jednání vzešly určité závěry a doporučení. Členové výboru unie se domluvili, že danému tématu Efektivita církve věnují mimořádné jednání 23. 5. 2021 v Brně za předpokladu, že vládní nařízení v důsledku pandemie umožní osobní setkání.

Dále byly na programu administrativní body agendy:

 • Tajemník Česko-Slovenské unie Peter Čík představil statistickou zprávu za rok 2020
 • Členům výboru unie byla představena výroční zpráva o výkonu zvláštních práv podle § 7 zákona č. 3/2002 Sb. (např. kaplanská služba a výuka na školách)
 • Výbor unie schválil návrh na ordinaci kazatelů Tomáše Špáce za České sdružení a Pavla Moudrého i Martina Homišina za Slovenské sdružení.

V poslední části agendy přišly na řadu hospodářské body agendy, které předložil hospodář Česko-Slovenské unie Marek Škrla:

Výbor unie schválil:

 • zprávu hospodáře za rok 2020 a účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2020
 • rozdělení hospodářského výsledku
 • návrh, aby auditorskou firmou byla společnost 22HLAV s.r.o.
 • návrh na rozdělení dotací z fondu INRI road jednotlivým sdružením na studentské aktivity
 • projektový záměr rekonstrukce budovy na Olšinách v Praze a vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení.

Dále výbor unie přijal:

 • Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020.
 • Doporučení Revizní komise
 • Návrh směrnic o nákupu a prodeji nemovitostí, kterými se bude zabývat Finanční komise.

Ve vztahu k projektům sdružení vyjádřil souhlas:

 • s návrhem Českého sdružení ohledně stavby sboru v Červeném Kostelci
 • s návrhem Moravskoslezského sdružení ke koupi pozemku v Břeclavi a nemovitosti v Holešově.

Související

Adventist-cs-centered-denim-1

Zasedání výboru unie v Brně 23. 5. 2021

Dne 23. 5. 2021 se konalo mimořádné zasedání výboru Česko-Slovenské unie v budově sboru Brno Střední. Již déle než rok probíhala jednání prostřednictvím videokonference. Nyní se členové výboru mohli sejít osobně, protože vládní nařízení v důsledku pandemie umožnila osobní setkání. Na úvod jednání oslovil kazatel Vlastimil Furst členy výboru zamyšlením z Božího slova....
čti dále
Banner-aktuality-830-415

Informace z výboru Česko-Slovenské unie 29. 11. 2020

V neděli 29. 11. 2020 se prostřednictvím videokonference sešel Výbor Česko-Slovenské unie. Na začátku jednání oslovil členy výboru hospodář Interevropské divize Norbert Zens textem z 2K 8,1–5. Jaký smysl má dávání v této době pandemie? Apoštol Pavel se dotýká této oblasti a dar dávání nazývá milostí, kterou dostali křesťané v Makedonii. Sbory byly chudé, ale...
čti dále