Zasedání výboru unie v Brně 19. 9. 2021

,
Adventist-cs-centered-denim-1

Dne 19. 9. 2021 se konalo zasedání výboru Česko-Slovenské unie v budově sboru Brno Střední.

Na úvod jednání oslovil tajemník Česko-Slovenské unie členy výboru zamyšlením z Božího slova. Zaměřil se na biblický text J 6,1–15, ve kterém zdůraznil myšlenku, že na nedostatek Ježíš reaguje požehnáním, rozmnožením darů a hojností v oblasti duchovního života. Ze strany člověka očekává ochotu vstoupit do služby a být součástí Božího zázraku.

Efektivní organizační model církve

Výbor unie se nejdříve zaměřil na úkoly, které byly stanoveny na minulém jednání ve vztahu k efektivnějšímu organizačnímu uspořádání církve.

Hospodář Česko-Slovenské unie Marek Škrla se věnoval ve své zprávě následujícím bodům:

 • porovnání jednotlivých modelů organizační struktury církve z ekonomického hlediska,
  • zpřehlednění úspor za předcházející období (2009–2021), kdy došlo ke snížení počtu zaměstnaneckých úvazků a finančních nákladů v administrativě unie,
  • provedení analýzy institucí unie.

V současnosti mají členové výboru unie i zástupci sdružení všechny potřebné podklady k danému tématu. Jak bylo domluveno na minulém jednání výboru unie k otázce efektivity církve, nejdříve své stanovisko vyjádří výbory sdružení na svých podzimních zasedáních v roce 2021 v souhrnné písemné zprávě a poté se výbor unie vrátí k bodu jednání a může přistoupit k závěrečnému doporučení nebo k rozhodnutí.

Dále byly na programu jednání následující body agendy:

Kniha Handbook of SDA Theology

Výbor unie se rozhodl finančně podpořit v plné výši překlad knihy Handbook of SDA Theology. Jednotlivé kapitoly se budou překládat postupně a finanční prostředky budou čerpány z fondu vzdělávání.

Slavnostní konferenční sobota v roce 2024

Unijní rada se věnovala koncepci slavnostní konferenční soboty v roce 2024 a domluvila se, že se zjistí stanoviska jednotlivých sdružení ohledně otázky, zda konat společnou bohoslužbu pro unii i jednotlivá sdružení.

Kooptace člena správní rady Adventistického teologického institutu

Výbor unie zvolil na návrh vedení Moravskoslezského sdružení kazatele Pavla Kostečku za člena správní rady Adventistického teologického institutu.

Zařazení do kategorie nemocničních kaplanů – Martin Veselý, Aleš Zástěra

Výbor unie schválil zařazení kazatele Martina Veselého a Aleše Zástěry mezi nemocniční kaplany.

Církevní historik

S historikem Adamem Hubáčkem byla uzavřena dohoda ohledně zpracování koncepce historie pro církev v Česko-Slovenské unii. Odpovědnost za daný úkol nese Adventistický teologický institut, konkrétně Katedra církevních dějin.

Zprávy za oddělení – Přílohy ve formě prezentace                                             Vedoucí jednotlivých oddělení Peter Čík představil zprávy z plánů a činnosti oddělení:

 • Kazatelské oddělení
  • Komunikace
  • Kaplanská služba
  • Osobní služba

Zprávy za jednotlivá sdružení

Předsedové sdružení podali zprávu o plánech a aktivitách v jednotlivých sdruženích.

Poděkování – ADRA

Výbor unie vyjádřil poděkování ADRA ČR za jejich pomoc jižní Moravě po ničivém tornádu v této oblasti. Zvláštní poděkování patří též ADRA Slovensko, která také poskytla pomoc.

Poděkování – Sněm Klubu Pathfinder ČR

Výbor unie vyjádřil poděkování vedení Klubu Pathfinder ČR za jejich službu pro oddělení dětí a přípravu sněmu Klubu Pathfinderu ČR.

Poděkování – Česko-Moravský kongres mládež

Byla vyjádřena vděčnost za průběh Česko-Moravského kongresu mládeže a výbor vyjadřuje poděkování vedoucím mládeže Moravskoslezského a Českého sdružení Danielovi Kašlíkovi a Martinovi Pavlíkovi za přípravu a organizaci kongresu. Členové výboru oceňují dobré vztahy, které mají mladí lidé napříč dvěma sdruženími.

Příští setkání výboru unie se bude konat 28. 11. 2021 v Brně

Zapsal: Peter Čík

Související

Img-4656

Zpráva z jednání 15. výboru Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne

Pracovní část konference Česko-Slovenské unie Výbor Česko-Slovenské unie schválil záměr návrhu Unijní rady, aby se nejdříve konala v průběhu jednoho dne první část konference unie, která se bude věnovat především volbě administrátorů, případně změnám ústavy, následně budou jednat konference jednotlivých sdružení a poté proběhne v průběhu jednoho dne druhá část...
čti dále
Adventist-cs-centered-denim-1

Zpráva z jednání 14. výboru Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne

Dne 24. 5. 2022 se konalo zasedání výboru Česko-Slovenské unie v budově sboru Brno Střední. Na úvod jednání oslovil členy výboru zamyšlením z Božího slova koordinátor oddělení evangelizace Česko-Slovenské unie Jan Libotovský. Zároveň také představil vizi, plány a přehled různých aktivit i projektů z oblasti evangelizace. Poté se pokračovalo v projednávání administrativních bodů...
čti dále