Zasedání výboru unie v Brně 6. 2. 2022

,
Img-2025 small

Dne 6. 2. 2022 se konalo mimořádné zasedání výboru Česko-Slovenské unie v budově sboru Brno-Střední.

Na úvod jednání oslovil členy výboru zamyšlením z Božího slova kazatel Michal Balcar. Poté se výbor unie zaměřil hlavní bod jednání, který se týkal oblasti efektivity církve.

Nejdříve byla představena zpráva Revizní komise i se závěrečnými doporučeními v otázce efektivity církve. Výbor unie přijal tato doporučení:

Ukončit práce na alternativních modelech řízení církve.

Pokračovat v procesu finanční analýzy jednotlivých institucí a jejich soběstačnosti, zaměřit se na to, jak využívají prostředky církve, případně jak hledají alternativní zdroje financování.

Dále vzal na vědomí, že další dva body lze přijmout jako princip, který se uplatní podle aktuální potřeby a situace.

Posílit ekonomický úsek církve, a to zejména o zaměstnance minimálně na dohodu konanou mimo pracovní poměr, který by se zabýval možnými investicemi církve, zprostředkoval využití finančních prostředků a uvažoval nad dalšími finančními zdroji církve.

Vyhodnotit práci jednotlivých oddělení církve a oddělení slučovat ve větší celky.

Poté byla představena jednotlivá doporučení ze zápisu setkání administrativ jednotlivých sdružení ze dne 11. ledna 2022, které se konalo podle domluvy bez přítomnosti vedení unie. Následně byla zmíněna stanoviska jednotlivých výborů sdružení k otázce organizační struktury církve a její efektivity pro další období. Tím se doplnily všechny potřebné informace pro zodpovědné rozhodnutí v základní otázce: Zachovat základní organizační strukturu církve v současné podobě unie sdružení?

Výbor unie přijal jednomyslně následující rozhodnutí:

„Na základě předložených materiálů, odborného posudku, stanoviska Revizní komise, vyjádření výboru jednotlivých sdružení a diskuse s různými grémii v rámci všech tří sdružení považujeme základní organizační strukturu církve v současné podobě unie sdružení za nejvhodnější. Výbor unie nadále bude realizovat podněty, které míří k efektivitě současného modelu církve a připraví doporučení a konkrétní návrhy pro konferenci Česko-Slovenské unie.“

Příští setkání výboru unie se koná 24. 4. 2022 v Brně.

Zapsal: Peter Čík

Img-2025

Související

Adventist-cs-centered-denim-1

Zpráva z jednání 14. výboru Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne

Dne 24. 5. 2022 se konalo zasedání výboru Česko-Slovenské unie v budově sboru Brno Střední. Na úvod jednání oslovil členy výboru zamyšlením z Božího slova koordinátor oddělení evangelizace Česko-Slovenské unie Jan Libotovský. Zároveň také představil vizi, plány a přehled různých aktivit i projektů z oblasti evangelizace. Poté se pokračovalo v projednávání administrativních bodů...
čti dále
Adventist-cs-centered-denim-1

Zasedání výboru unie v Brně 19. 9. 2021

Dne 19. 9. 2021 se konalo zasedání výboru Česko-Slovenské unie v budově sboru Brno Střední. Na úvod jednání oslovil tajemník Česko-Slovenské unie členy výboru zamyšlením z Božího slova. Zaměřil se na biblický text J 6,1–15, ve kterém zdůraznil myšlenku, že na nedostatek Ježíš reaguje požehnáním, rozmnožením darů a hojností v oblasti duchovního života....
čti dále