Zpráva z jednání 18. výboru Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne

,
20230924-091402

Dne 24. 9. 2023 se konalo zasedání výboru Česko-Slovenské unie v budově sboru Brno Střední. 

I. Administrativní

Představení jednotlivých institucí Česko-Slovenské unie

Pozvaní ředitelé představili plány a činnost unijních institucí v průběhu konferenčního období.

  • Ředitel Advent-Orion Slovenské republiky Jan Muntág představil činnost nakladatelství.
  • Vedoucí Mediálního centra České republiky Martin Babka podal zprávu o tvorbě pořadů pro církev.
  • Vedoucí Mediálního centra Slovenské republiky Tamara Hajdušková představila aktivity v oblasti médií.

Prohlášení výboru unie k současné situaci v církvi

Vedení Českého sdružení a vedení Česko-Slovenské unie přijalo několik dopisů se stížností na kazatele, kteří prezentovali své názory na problematiku LGBTQ+. Výbor unie reagoval prohlášením, které bylo uvedené na internetových stránkách církve a zasláno sborům v Česko-Slovenské unii.

II. Konference Česko-Slovenské unie

Delegáti a hosté

Počet delegátů za sbory byl stanoven na základě statistické zprávy za 2. čtvrtletí 2023.

Návrh na zrušení výboru pro plány a programy na konferenci unie

Výbor unie schválil, aby se na konferenci Česko-Slovenské unie nevolil výbor pro plány a programy. Vizi připraví až nově zvolený výbor unie tím způsobem, že podněty přijdou z výborů sdružení do konce roku 2024 a poté výbor unie projedná schválení vize ČSU na svém jarním zasedání v roce 2025.

Návrh jmen do přípravného výboru pro změnu ústavy ze sdružení

Výbor unie zvolil přípravný výbor pro změnu ústavy, který připraví návrh na konferenci Česko-Slovenské unie a svá doporučení bude konzultovat podle potřeby s právníkem.

Program slavnostní soboty konferencí ČSU a sdružení

Byla představena pracovní verze programu slavnostní soboty na základě návrhu programového výboru.

Metodika tvorby bodů do agendy konference

Výbor unie schválil metodiku tvorby bodů do agendy.

Místo pro pracovní setkání delegátů konference ČSU v roce 2024

Setkání delegátů se bude konat v Brně.

  • 12. května v Kulturním domě Rubín
  • 3. března v Kulturním centru Semilasso

III. Hospodářské

Rozpočty Česko-Slovenské unie 2020, 2021, 2022 a jejich plnění.

Hospodář Česko-Slovenské unie předložil přehled plnění rozpočtů.

Mediální centrum ČR – investice do obnovy techniky

Výbor unie schválil návrh na zakoupení nové techniky jako náhradu současného studiového vybavení, jehož stáří se pohybuje v rozmezí 11–15 let a svou nízkou spolehlivostí a technickou kvalitou již nezapadá do celku studiové technologie.

Mediální centrum SR – investice do základní rekonstrukce studia a obnovy techniky

Výbor unie schválil záměr rekonstrukce studia v objektu Slovenského sdružení v Bratislavě. Z několika návrhů řešení bylo vybráno optimální – jak po stránce technické, tak po stránce finanční. Rekonstrukce umožní zpracovávat efektivně mediální programy pro církev.

Příští setkání: 26. 11. 2023 v Brně

Související

20231126-141414-002

Zpráva z jednání 19. výboru Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne

I. Administrativní Ordinace / rozšířené pověření – Daniel a Petra Hrdinkovi Převedení vydavatelské činnosti Prodejní cena časopisu Advent v roce 2024 Plán akcí v roce 2024 II. Hospodářské Projednání návrhu Finanční komise Sbírky v roce 2024 Příspěvky Česko-Slovenské unie z fondu INRIROAD – podpora práce se studenty na sdružení Návrh...
čti dále
Foto

Zpráva z jednání 17. výboru Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne

Zasedání výboru Česko-Slovenské unie se konalo 23. dubna 2023 na Sázavě. Na setkání byli pozváni čtyři hosté, předseda revizní komise Česko-Slovenské unie Petr Kafka, který podal zprávu, a dále tři ředitelé institucí – Marek Harastej za Adventistický teologický institut, Radomír Špinka za humanitární organizaci ADRA ČR a Jan Kubík za...
čti dále