Zpráva z jednání 20. výboru Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne

,
Img-20240220-wa0000

Výbor Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne se sešel 28. 1. 2024 ve Strážovicích.

ADMINISTRATIVNÍ

Příručka duchovenské služby

 • Předseda Česko – Slovenské unie Mikuláš Pavlík představil návrh konečné podoby Příručky duchovenské služby, který byl následně výborem unie schválen. Návrh Disciplinárního řádu bude představen na příštím jednání.

Příprava konference Česko – Slovenské unie (3. března a 12. května 2024)

 • Výbor unie schválil program a agendu konference.
 • Výbor unie dále schválil navržené změny v Jednacím a organizačním řádu unie i sdružení a záměr navržených změn v Ústavě. Na příštím jednání bude předložen návrh finální verze Ústavy ke schválení.
 • Předseda unie představil způsob, jakým se splnily úkoly, které zadala konference Česko – Slovenské unie v roce 2019.
 • Na jednání byly předloženy následující dokumenty:
  • Metodika pro volbu členů přípravného výboru konference unie
  • Metodika pro volbu členů jmenovacího výboru konference unie
  • Metodika pro volbu členů výboru pro pověření konference unie
  • Metodika pro volbu členů výboru pro ústavu církve konference unie
 • Výbor unie schválil návrh Unijní rady na složení nového výboru unie, který bude předložen delegátům konference unie ke zvážení: 3 administrátoři unie, 3 předsedové sdružení, 3 kazatelé (jeden z každého sdružení), 9 laických členů církve (2 ze Slovenského sdružení, 3 z Českého sdružení a 4 z Moravskoslezského sdružení).
 • Agendu a program obdrží delegáti v písemné podobě na místě zasedání konference v Brně. Další materiály ke konferenci budou k dispozici delegátům pouze v elektronické podobě.
 • Výbor unie schválil jmenný seznam delegátů a hostů konference ČSU.

HOSPODÁŘSKÉ

 • Výbor unie schválil návrh na dodatečné změny ve Finančním řádu.
 • Hospodář Česko-Slovenské unie Marek Škrla představil zprávu o hospodaření církve.
 • Byly podány informace ohledně přípravné fáze na rekonstrukci domu Nad Olšinami v Praze.

Poslední setkání výboru unie se koná 26. února 2024 prostřednictvím videokonference.

Související

20231126-141414-002

Zpráva z jednání 19. výboru Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne

I. Administrativní Ordinace / rozšířené pověření – Daniel a Petra Hrdinkovi Převedení vydavatelské činnosti Prodejní cena časopisu Advent v roce 2024 Plán akcí v roce 2024 II. Hospodářské Projednání návrhu Finanční komise Sbírky v roce 2024 Příspěvky Česko-Slovenské unie z fondu INRIROAD – podpora práce se studenty na sdružení Návrh...
čti dále
20230924-091402

Zpráva z jednání 18. výboru Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne

Dne 24. 9. 2023 se konalo zasedání výboru Česko-Slovenské unie v budově sboru Brno Střední.  I. Administrativní Představení jednotlivých institucí Česko-Slovenské unie Pozvaní ředitelé představili plány a činnost unijních institucí v průběhu konferenčního období. Prohlášení výboru unie k současné situaci v církvi Vedení Českého sdružení a vedení Česko-Slovenské unie přijalo několik dopisů se...
čti dále