<< >>

Od soboty 18. 3. do soboty 25. 3. bude probíhat modlitební týden pro mládež. V češtině i slovenštině jsou připraveny materiály, které mají název „Reformace, která změnila svět“. Mladí lidé si chtějí připomenout pětisté výročí okamžiku, kdy Martin Luther započal protestantskou reformaci přibitím svých 95 tezí na vrata kostela ve Wittenbergu. K začátku modlitebního týdne je v Praze organizována mládežnická akce „Anděl“, k ukončení pak akce „Tu stojím!“ ve slovenském městě Martin.

 

Za Lutherovy doby bylo povstání na spadnutí. Hlavní město Východořímské říše, Konstantinopol, padlo v roce 1443 do rukou muslimské Osmanské říše. Jen o pár let dříve, v roce 1439, spustil Johannes Gutenberg představením knihtisku v Evropě mediální revoluci, „globalizaci myšlenek“, čímž vytvořil nový způsob komunikace. Objevením Ameriky roku 1492 byla vyvrácena představa ploché země. Humanisté, jako například Erasmus Rotterdamský, zdůrazňovali lidskou schopnost myslet nezávisle po vzoru dávných myslitelů. Po více než tisíci letech zažívají učenci obnovující se zájem o studium hebrejštiny a řečtiny jako o biblické jazyky, které byly téměř zcela zapomenuty. S rozšířením střelných zbraní do Evropy končí středověk vyznačující se rytířskými stavy; po celé Evropě vyrůstají nová města. Západní svět vstoupil do éry přeměny. Ne že by najednou bylo všechno jinak, nicméně otevřely se dveře dalším změnám.

V dnešním světě se lidé často cítí stejně. Opět prožíváme zásadní změny – lidé úzkostlivě pozorují výsledky globalizace, digitální revoluce, terorismus, nebezpečí válek a ničení světa nezájmem o životní prostředí. Ve vzduchu visí nevyřčená otázka: Existuje něco, na co se můžeme spolehnout?

I když hlavní myšlenky reformace – výzva k očištění církve a přesvědčení, že pouze Bible, ne tradice, by měla být jedinou duchovní autoritou – nebyly až tak nové, Martin Luther a další evropští reformátoři byli první, kteří mistrně dokázali využít moc tisku, aby tak získali širší obecenstvo. Když Lutherův přítel Jan Gutenberg představil v Evropě knihtisk, začala se nová éra komunikace. Díky této mediální revoluci došlo k obrovskému nárůstu výroby letáčků a jiných tiskovin, které sloužily k objasnění víry a dávaly volný přístup k výkladům a myšlenkám reformátorů.

Jako mladý muž se Martin Luther usilovně snažil najít u Boha pokoj. Velmi se trápil obavami, zda získá Boží milost. Potřeboval ujištění, že jej Bůh u soudu omilostní. Čím více konal dobrých skutků a sloužil ostatním, tím více měl pocit, že ho pokoj opouští, a také si více uvědomoval své nedostatky a svou vlastní hříšnost. Johann von Staupitz, jeho nadřízený, chtěl Lutherovi pomoci tím, že jej zaměstná dalšími povinnostmi, které by jej odváděly od přílišného uvažování. Nařídil mu, aby svou energii vložil do akademické kariéry. Právě v této době, kdy Martin Luther neustále studoval Bibli, v ní našel odpověď: „Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ‘“ (Ř 1,17). Pokud Bohu důvěřujeme, dává nám dar nekonečné milosti, aniž bychom si jej zasloužili!

V tomto modlitebním týdnu se mladí lidé budou zaměřovat na základní otázky, které utvářely myšlení Martina Luthera, které poháněly protestantskou reformaci a které nakonec změnily celý svět.

 

Materiály k modlitebnímu týdnu mládeže v češtině.

Materiály k modlitebnímu týdnu mládeže ve slovenštině.

 

K začátku modlitebního týdne je v Praze organizována mládežnická akce, která se jmenuje „Anděl“.

Na ukončení je připravena akce s názvem „Tu stojím!“, která bude probíhat na Slovensku ve městě Martin.


 Sdílet článek na:
redakce - AIS 10. března 2017 Ze života církve